wtorek, 23 lipca 2024, 10:38

Zarząd Powiatu w pogotowiu

We wtorek (19 lutego) Zarząd Powiatu wizytował obiekt, który od 1 kwietnia będzie bazą pogotowia ratunkowego. Obecnie trwają prace remontowo-adaptacyjne byłej przyszpitalnej pralni. W części budynku, na pow. 82m2, mieścić się będzie szatnia, łazienki, pokój socjalny, kuchenka, dwa pokoje wypoczynkowe (dla ratowników i lekarza) oraz lekarski pokój dzienny i pomieszczenie gospodarcze. Prace remontowe zamkną się kwotą 160 tys. złotych.

Nowa karetka typu „S” (z lekarzem i dwoma ratownikami) będzie garażować w nowej bazie pogotowia (w budynku byłej pralni ostrzeszowskiego szpitala, z wjazdem od ulicy Piastowskiej), druga karetka typu „P” (z dwoma ratownikami) będzie stacjonować w bazie OSP w Grabowie. W nowej bazie przy OCZ garażują już dwie dotychczasowe karetki do transportu szpitalnego.
W pogotowiu pracować będzie ta sama załoga co dotychczas, łącznie z kierownikiem lek. med. Bartoszem Strzeleckim.
Kolejnym etapem robót będzie remont pozostałych pomieszczeń, elewacji i dachu oraz docieplenie budynku. Zarząd zaproponuje Radzie Powiatu wyasygnowanie środków na remont pozostałej części budynku byłej pralni, gdzie docelowo mieścić się będą przychodnie specjalistyczne oraz, po godz. 18.00, tzw. wieczorynka.
Szacuje się, że łączny koszt robót w budynku o łącznej powierzchni 350 m2, wraz z instalacją centralnego ogrzewania wyniesie ok. 600 tys. złotych.
Po zakończeniu remontu OCZ zadba o otoczenie obiektu – opłotowanie, chodniki, miejsca parkingowe oraz zieleń. Przewidywane jest wyburzenie budynku byłej kuchni i stołówki, co pozwoli uzyskać dodatkowy teren do zagospodarowania. Modernizację całego otoczenia szpitala, z uwzględnieniem dostępności do placówki od strony ul. Piastowskiej, planuje się na rok następny.

www.powiatostrzeszowski.pl

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne