środa, 29 maja 2024, 6:53

Uroczyście i patriotycznie

Nikt im iść nie kazał,
poszli, bo tak chcieli,
Bo takie dziedzictwo
wziął po dziadach wnuk…

Patriotyczny, a przy tym historyczny charakter miały uroczystości odbywające się 10 stycznia przy obelisku, przed Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Spotkali się tam uczniowie szkoły, nauczyciele, władze miasta i powiatu, a także posłowie na sejm RP: Katarzyna Sójka, Jan Dziedziczak i Andrzej Grzyb. Przybyli, by wspólnie uczcić 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które na ziemi ostrzeszowskiej rozpoczęło się 6 stycznia 1919 r.
Tegoroczne obchody miały szczególnie uroczysty charakter ze względu na to, że po raz pierwszy obchodzono 27 grudnia Narodowe Święto Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Stąd też obecność na placu formacji historycznych w powstańczych mundurach, które to wystawiły honorową wartę przy pomniku. Swą obecność zaznaczyli także harcerze z 1. Szczepu ZHP im. Powstańców Wielkopolskich z Mikstatu oraz przedstawiciele KP PSP w Ostrzeszowie. Wprowadzono sztandar szkoły, odegrano Mazurek Dąbrowskiego… Uczestników patriotycznego spotkania powitali: dyrektor szkoły Dariusz Grzesik i starosta ostrzeszowski Lech Janicki.
– Niech ta zaduma nad dziedzictwem Powstania Wielkopolskiego nie będzie jedynie sentymentalnym spojrzeniem wstecz, ale próbą odczytania go na nowo. Razem poszukajmy sposobu osobistego uczestnictwa w budowaniu i polepszaniu współczesności i przyszłości – apelował dyrektor Grzesik.  
Uroczystość była też okazją do wręczenia emerytowanej nauczycielce tej szkoły, p. Jolancie Marchińskiej, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, przyznanego przez Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka, jako odznaczenia państwowego za długoletnią pracę na rzecz młodzieży. Medal wręczył poseł Jan Dziedziczak – sekretarz stanu w kancelarii prezesa Rady Ministrów.
– Dziękuję panu ministrowi za nadanie mi Medalu Komisji Edukacji Narodowej za 40 lat pracy. Nie były to łatwe lata, ale dały mi dużo satysfakcji – mówiła Jolanta Marchińska po otrzymaniu medalu. Życzę moim koleżankom i kolegom dużo wytrwałości, sukcesów w pracy, a na pewno zostanie to docenione.
Głos zabrała także poseł Katarzyna Sójka, gratulując uczniom ZS nr 1 patrona, a właściwie wielu patronów – Powstańców Wielkopolskich, którzy z tej ziemi pochodzili. Uczeń szkoły Oliwer Kłos zaprezentował wiersz poświęcony powstańcom.
Na zakończenie uroczystych obchodów rocznicowych delegacje parlamentarzystów, władz powiatu i miasta, strażaków i harcerzy złożyły pod pomnikiem kwiaty, zapalono znicze pamięci…
Niechaj ta pamięć o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim trwa w młodym pokoleniu i napawa dumą.

K. Juszczak

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne