Reklama

czwartek, 18 kwietnia 2024, 8:57

Susza w natarciu

Susza w natarciu
W ostatnich dniach maja, oprócz deficytu opadu, odnotowano na stacjach hydrologicznych IMGW-PIB spadki stanu wody do strefy niskiej i zmniejszanie się przepływu wody w rzekach. Najnowsze prognozy meteorologiczne pokazują, że w najbliższych dwóch tygodniach nie wystąpią znaczniejsze opady deszczu. W tej sytuacji w dużej części kraju będą panować warunki dogodne do rozwoju suszy.

BIEŻĄCA SYTUACJA HYDROLOGICZNA
Od połowy maja na wielu rzekach w Polsce zaznacza się wyraźna tendencja obniżania się poziomu wód. Bardzo niskie przepływy, poniżej wartości progowej średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) – które świadczą o bezpośrednim zagrożeniu suszą hydrologiczną – rejestrujemy już na 30 stacjach. Aktualnie, najtrudniejsza sytuacja jest na zachodzie kraju, w dorzeczu środkowej Odry. Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW-PIB obowiązują dla zlewni w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim. Przypomina się, że ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną są wydawane bezstopniowo i bezterminowo w przypadku utrzymującego się niskiego przepływu wody w danej zlewni.

SUSZA GLEBOWA
Niski stan wody w rzekach jest wynikiem nie tylko deficytu opadu, ale również zmniejszonej retencji wód podziemnych. W północnej i zachodniej Polsce są już obszary, gdzie wskaźnik wilgotności względnej spadł poniżej 30%, co oznacza poważne wyczerpywanie się zasobów wodnych zgromadzonych głównie zimą i wczesną wiosną. Na aktualną sytuację niekorzystnie wpływa również silny wiatr, który dodatkowo osusza warstwę przypowierzchniową gleby, szczególnie ważną dla roślin w trakcie trwającego sezonu wegetacyjnego. Dodatkowo, utrzymujące się dość wysokie wartości temperatury powietrza powodują zwiększone parowanie wody z gleby, rośnie również zagrożenie pożarowe. W północnej Polsce występują regiony, gdzie miesięczne sumy opadu w maju nie przekroczyły 15 mm, co świadczy o ogromnym deficycie wody.

PROGNOZA
Prognozy średnioterminowe na najbliższe 10 dni, nie przewidują wydajnych opadów. 

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ?
Aby zminimalizować skutki narastającego problemu jakim jest susza, w IMGW-PIB przygotowaliśmy dekalog dot. oszczędzania wody i rozsądnego jej wykorzystywania w obrębie naszego gospodarstwa domowego. Warto zacząć od najprostszych czynności, takich jak ograniczenie zużycie wody podczas zmywania naczyń czy nastawiania pralki. Kolejnym elementem walki z suszą jest retencja. Gromadźmy wodę instalując zbiorniki na deszczówkę, dzięki czemu będziemy mogli wykorzystać jej zapas do nawadniania roślin czy prania ubrań. Zachowajmy również rozwagę przy koszeniu trawników – zachęcamy do zakładania łąk kwietnych, ponieważ wysokie trawy mogą zmagazynować więcej wody niż krótko przystrzyżony trawnik. Ładna, bezdeszczowa pogoda sprzyja wędrówkom na łono natury, w tym również do lasów. Wspólnie z Państwową Strażą Pożarną apelujemy o rozsądek. Nie używajmy ognia oraz sprzątajmy po sobie śmieci, ponieważ mogą one sprzyjać zaprószeniu ognia. Stosujmy się też do zaleceń leśników – niektóre tereny leśne mogą być niedostępne, z uwagi na duże zagrożenie pożarowe.
https://stopsuszy.imgw.pl/

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne