Reklama

czwartek, 18 kwietnia 2024, 8:58

Ruszył nabór do Programu Stypendiów Pomostowych

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2020/2021 czeka na Was około 600 stypendiów na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Rekrutacja do programu przebiega on-line, wnioski można składać od 12 sierpnia do 14 września 2020 r., do godziny 16.00.
O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2020 r., który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:

  • dał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

  • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR lub
  • jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub
  • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka lub
  • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

* Jeśli finałowy etap olimpiady został odwołany z powodu epidemii koronawirusa, o stypendium pomostowe w segmencie IB aplikować mogą kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do III (finałowego) etapu danej olimpiady.
Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się w sekcji Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok. Aplikacja do składania wniosków otwarta jest od 12 sierpnia do 14 września 2020 r., do godziny 16.00.
Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie i umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej.

W roku akademickim 2020/21 około 600 studentów otrzyma stypendia pomostowe na I rok studiów.
O PROGRAMIE
„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano blisko 24 tysiące różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 17 tysięcy na pierwszy rok studiów.
Partnerzy Strategiczni: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas Partnerzy: koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych Na realizację osiemnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli ponad 117 milionów zł. Program realizowany jest przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Źródło: www.stypendia-pomostowe.plReklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne