niedziela, 14 lipca 2024, 0:53

Ograniczenia w funkcjonowaniu DPS i ŚDS w powiecie ostrzeszowskim

Zawieszenie działalności środowiskowych domów samopomocy oraz wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej, poprzez m.in. wstrzymanie odwiedzin oraz urlopowania mieszkańców polecił samorządom powiatu ostrzeszowskiego wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. 5.08 decyzję w tej sprawie wydała z upoważnienia wojewody wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Zawieszenie terminowe odwiedzin i urlopowania mieszkańców domów pomocy społecznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego polecił staroście ostrzeszowskiemu wojewoda wielkopolski. Czasowe ograniczenie działalności od 10 sierpnia do 13 września br. dotyczy domów pomocy społecznej w Kochłowach, Kobylej Górze i Marszałkach. Mieszkańcy placówek do 13 września nie powinni opuszczać dps-ów, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych, wymagających konsultacji medycznych. Wstrzymane będą także odwiedziny i urlopowanie mieszkańców.
W związku z zagrożeniem koronawirusem, wojewoda polecił także staroście ostrzeszowskiemu oraz burmistrzowi Ostrzeszowa zawiesić działalność środowiskowych domów samopomocy w Doruchowie, Kuźnicy Grabowskiej oraz w Ostrzeszowie. Zawieszenie działalności ma obowiązywać w terminie od 17 sierpnia do 13 września br.
Decyzje podyktowane są aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu ostrzeszowskiego i mają na celu zabezpieczenie mieszkańców placówek.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne