wtorek, 23 lipca 2024, 11:24

OCZ: Zmiana decyzji wojewody i nowa prezes

Zmiana decyzji wojewody w sprawie oddziału covidowego

W ślad za staraniami ostrzeszowskiego starosty, Wojewoda Wielkopolski zmienił swoją decyzję w sprawie Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia – zmniejszył liczbę łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 do 23 (początkowo miało to być 97 łóżek), w tym 3 łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Decyzja ta obowiązuje od 31 października do odwołania.
Być może w zależności od sytuacji epidemicznej, zapadną kolejne decyzje w sprawie tzw. łóżek covidowych.

*

Jest nowy prezes

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko prezesa Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia wybrana została pani Magdalena Puziewicz-Karpiak.
Magdalena Puziewicz-Karpiak jest magistrem farmacji (Akademia Medyczna we Wrocławiu, później Magisterskie Studia Menadżerskie MBA /Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu), pracowała na stanowisku dyrektora zarządzającego oraz prezesa zarządu w wielospecjalistycznym szpitalu Orthos we Wrocławiu oraz kierowała działalnością szpitala jako prezes zarządu w Strzelińskim Centrum Medycznym. Będzie pierwszą kobietą, która obejmie stery ostrzeszowskiego szpitala. Swoje obowiązki pani prezes zacznie pełnić 1 listopada.
Do konkursu na prezesa OCZ wpłynęły cztery oferty – wszystkie spełniały wymogi formalne, w związku z czym wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu, jakim były indywidualne rozmowy z członkami komisji. Po rozmowach przeprowadzonych 27 października, komisja w tajnym głosowaniu dokonała wyboru prezesa OCZ.
W komisji konkursowej pracowali członkowie Rady Nadzorcza OCZ – Piotr Nowicki, Anna Matuszczak i Marzena Wodzińska – oraz członek Zarządu Powiatu Adam Mickiewicz i zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Maria Gąsiorek.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne