czwartek, 23 maja 2024, 12:11

Inwestycja gminy Doruchów w projekcie BEST na półmetku

Gmina Doruchów inwestuje w oddzielną linię oczyszczania ścieków z zakładów przemysłu mięsnego, dzięki środkom pozyskanym w projekcie BEST. Na nowej linii przetwarzania zamierza przetestować innowacyjne nowe media filtrujące fosforu, które powstają z wysoce porowatego minerału krzemianu wapnia. Urząd Gminy w Doruchowie informuje, że roboty budowlane nowego ciągu mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych wraz z filtrem doczyszczającym usuwanie fosforu bez użycia środków chemicznych na terenie oczyszczalni zostały zakończone, przystąpiono do kolejnego etapu, jakim jest rozruch instalacji.

W ramach budowy nowego ciągu oczyszczania ścieków przemysłowych powstały następujące obiekty o powierzchni zabudowy 252,95 m²: punkt zlewny ścieków dowożonych, zbiornik uśredniający, reaktor biologiczny, osadnik wtórny, zbiorniki złóż dolomitowych ze stacją korekty pH, studnia pomiarowa, plac składowania złóż, stacja dmuchaw. W zakres budowy wchodzi również utwardzenie terenu, chodniki oraz płyty najazdowe o powierzchni 702,40 m², a także budowa rurociągów technologicznych, instalacji elektrycznej zasilającej i oświetleniowej oraz AKPiA.
Przypominamy, że projekt zostaje realizowany przez 16 organizacji partnerskich oraz 30 partnerów stowarzyszonych (Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja), reprezentujących oczyszczalnie ścieków, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, stowarzyszenia branżowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, gminy, władze regionalne, instytucje badawcze, organizacje eksperckie oraz organizacje pozarządowe. Urząd Gminy w Doruchowie jest jednym z pięciu partnerów projektu BEST, reprezentujących Polskę. Partnerem wiodącym jest miasto Helsinki. Całkowity koszt dofinansowania z projektu INTERREG Baltic Sea Region z projektu BEST dla gminy to 280 440,00 euro.

UG Doruchów

 Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne