poniedziałek, 15 lipca 2024, 16:55

DOWÓZ OBIADÓW I ZAKUPÓW DLA SENIORÓW

Akcja “Dowóz obiadów i zakupów dla seniorów” adresowana jest do samotnych seniorów mieszkających na terenie miasta i gminy Ostrzeszów. Jej celem jest maksymalna ochrona naszych mieszkańców przed koniecznością wychodzenia z domów.

Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków oraz obiadów będzie bezpłatna. Koszt zamówionych zakupów lub obiadu, który pokrywa zainteresowany, nie może przekroczyć kwoty 200 złotych. Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych, w sklepach położonych w najbliższej okolicy ich zamieszkania. Leki kupowane będą na podstawie recept. Obiad będzie zamówiony w wybranej przez seniora restauracji, która świadczy usługi sprzedaży posiłków na wynos.
Z “Dowozów” mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 60 roku życia, samotnie prowadzące gospodarstwo domowe lub mieszkające z drugą osobą z niepełnosprawnościami, długotrwale chorą lub niesamodzielną. Akcja zakłada maksymalnie dwukrotną pomoc w tygodniu związaną z zakupem produktów codziennego użytku.
Zgłoszenia przyjmuje pracownik Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów. Kontakt pod numerem telefonu 62 732 06 00, w terminie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30.
Podczas rozmowy z pracownikiem Urzędu należy podać swoje imię, nazwisko i numer telefonu. Operator przekaże te informacje koordynatorowi wolontariuszy, a ten telefonicznie skontaktuje się z osobą objętą usługą i zapyta o potrzeby. Dzięki tej rozmowę senior będzie mógł konkretnie powiedzieć, jakich zakupów potrzebuje i ustalić termin ich realizacji .
Rozmowy telefoniczne będą podstawowym narzędziem kontaktu. Wolontariusz, który zrobi zakupy, rozliczy się na podstawie paragonu i oświadczenia. Sposób zapłaty za zakupy oraz sposób dostarczenia towarów zostanie ustalony indywidualnie z zainteresowaną osobą. Całość i poprawność wykonania usługi zakończy telefon ze strony koordynatora wolontariuszy.
Uwaga: dla zapewnienia bezpieczeństwa każdy wolontariusz będzie posługiwał się identyfikatorem z imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów. Żaden wolontariusz nie będzie pukał do domu seniora, jeśli starsza osoba nie zgłosi wcześniej przez telefon zapotrzebowania na usługę.
Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o współpracę Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów, Pełnomocnika ds. Seniorów, Straży Miejskiej oraz wolontariat organizacji pozarządowych, takich jak Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Ochotniczej Straży Pożarnej.


Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne