sobota, 13 lipca 2024, 12:47

2,5 mln dofinansowania na kształcenie zawodowe w ZS nr 1 i ZS nr 2!

Prawie 2,5 miliona złotych otrzyma powiat ostrzeszowski z funduszy unijnych na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim”. Właśnie ukazała się lista projektów po ocenie merytorycznej – wśród 19 projektów ocenionych pozytywnie, powiat ostrzeszowski znalazł się na 8. pozycji uzyskując tylko jeden punkt mniej niż projekt, który jest na pierwszym miejscu.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w ZS nr 1 w Ostrzeszowie i ZS nr 2 w Ostrzeszowie poprzez utworzenie nowych pracowni kształcenia zawodowego oraz zakup sprzętu dydaktycznego i wyposażenia.
Realizacja celu przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu ostrzeszowskiego.
Projekt zakłada przebudowę kotłowni w Zespole Szkół nr 1 z adaptacją na sale dydaktyczne kształcenia zawodowego, adaptację budynku D Zespołu Szkół nr 2 na cele pracowni programistycznej oraz zakup wyposażenia pracowni teoretycznej i praktycznej nauki zawodów oraz rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy.
Doposażone lub nowo utworzone pracownie wykorzystywane będą do kształcenia uczniów w zawodach:
– w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie: technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, technik technologii drewna, stolarz, tapicer, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik kelnerstwa, kucharz, barman, barista;
– w Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie: technik programista, teleinformatyk.
Stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej pozwoli optymalnie dopasować jakość i kierunki kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 2 926 114 złotych, a kwota dofinansowania to 2 487 197 złotych.
www.powiatostrzeszowski.pl

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne