środa, 22 maja 2024, 1:36

100 LAT OSP ZAJĄCZKI

 – Bardzo nam miło, że możemy Was drodzy Państwo gościć na obchodach stulecia OSP Zajączki.

W ten sposób prezes Mirosław Górny zwrócił się do mieszkańców wioski i licznych gości biorących udział w jubileuszu miejscowej straży, który świętowano 20 sierpnia br. 100 lat, to piękna i okrągła rocznica, oznajmująca wszystkim, że równo przed wiekiem w małej wiosce Zajączki zaczęła działać Ochotnicza Straż Pożarna.

Uroczystość rozpoczęła się od defilady – w takt marszowej muzyki granej przez Orkiestrę Dętą z Czajkowa, odziały strażackie i kroczące na czele poczty sztandarowe, wmaszerowały na plac apelowy. Odegrano hymn państwowy, a prezes Mirosław Górny przywitał gości uczestniczących w jubileuszowych obchodach. Byli wśród nich m.in.: poseł Andrzej Grzyb, wiceburmistrz Barbara Gmerek, starosta Lech Janicki, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Krzysztof Grabowski, prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP dh Tomasz Mak, komendant PSP w Ostrzeszowie bryg. Piotr Mazurkiewicz, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP dh Kazimierz Jurkiewicz, sołtys wsi Zajączki – Marian Adamski.

Zgodnie z wypisaną na sztandarach dewizą, strażacy śpieszą „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”, dlatego zaraz na początku uroczystości odprawiona została msza św. w intencji druhów-strażaków, zarówno tych pełniących służbę współcześnie, jak i tych, którzy odeszli na zawsze.

O tym, jak ważna, odpowiedzialna, ale i ryzykowna jest strażacka służba, mówił w kazaniu ks. prałat Leszek Szkopek, modląc się o łaski i siły dla tych, którzy pośród tylu niebezpieczeństw biegną z pomocą. Dziękujemy za całe pokolenia tych, którzy dobrze wypełnili swoją służbę – to są wasi ojcowie, wasi dziadowie...

Rys historyczny jednostki OSP Zajączki przedstawił jej prezes.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zajączkach powstała pod koniec 1922 r., jako jedna z pierwszych straży na terenie obecnej gminy Ostrzeszów. Założycielami tutejszej OSP byli: Mikołaj Ślęzak, Hilary Lis, Władysław Krzykała i Piotr Wietecki. W latach 20. i 30. minionego wieku w skład jednostki przyjęto wielu nowych członków. Z zachowanych dokumentów wynika, że prezesem jednostki w latach 1929-1939 był Mikołaj Ślęzak, a funkcję naczelnika sprawowali wymiennie Stanisław Kowalczyk i Teodor Krzykała. Z końcem wojny straż w Zajączkach odrodziła się i przyjęła wielu nowych druhów. W tym gronie znalazł się kierownik miejscowej szkoły Władysław Szmaj. Odtąd OSP zaczęła też pełnić rolę organizatora życia społecznego i kulturalnego. Druh Szmaj był również jednym z inicjatorów budowy remizy strażackiej. Sprawa ruszyła do przodu, kiedy dh Leon Łakomy przekazał grunty pod lokalizację remizy. Pozwolenie na budowę uzyskano w 1961 r. za prezesury Mariana Ślęzaka i naczelnika Józefa Adamskiego. Najpierw wybudowano remizę, a przy niej salę wiejską, w dużej mierze dzięki pracom społecznym druhów strażaków. Budowę zakończono w 1964 r. W tym samym roku od PSP jednostka w Zajączkach otrzymała motopompę, przez co wzrosła skuteczność działań strażackich, zaś dzięki posiadaniu sali, tutejsi strażacy mogli organizować zabawy oraz udostępniać ją do organizacji zebrań i uroczystości rodzinnych. Wciąż modernizowana sala, do dziś stanowi centrum życia kulturalnego i sportowego wioski. W 2021 r. dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego wykonano termomodernizację budynku, a już w tym roku założono klimatyzację.

Mówiąc o jednostce OSP Zajączki nie sposób nie wspomnieć o sukcesach w zawodach sportowych. Na szczególną pochwałę zasługuje rozwój Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt i chłopców, których talenty rozwinęły się dzięki pracy wychowawcy i trenera druha Andrzeja Michalaka, długoletniego naczelnika jednostki. Te młodzieżowe sukcesy kontynuowane są w drużynach dorosłych, czego przykładem zespół kobiecy, który od 10 lat nie ma równych na zawodach gminnych i powiatowych, a w 2018 r. zajął 3 miejsce w zawodach wojewódzkich.

W okresie powojennym funkcje prezesa jednostki pełnili druhowie: Władysław Krzykała (od 1948 r.), Jan Sitek (od 1959 r.), Marian Ślęzak (od 1961 r.), Jan Rogalski (od 1967 r.), ponownie Marian Ślęzak (od 1970 r.), Czesław Wojtasik (od 1972 r.), Piotr Barański (od 1987 r.). Najdłużej, bo aż 23 lata prezesem był dh Marian Adamski (od 1988 r.), za co nagrodzony został drugim miejscem w plebiscycie na najpopularniejszego strażaka w Wielkopolsce, w 2012 r. Po nim funkcję prezesa przejął Mirosław Górny i pełni ją do dziś. Zaś naczelnikiem jednostki jest druhna Marlena Ciomek. 

O chlubnej historii jednostki pamiętano także w czasie jubileuszu, nagradzając druhów weteranów. „Medalem pamiątkowym 100-lecia OSP Zajączki” za długoletnią służbę wyróżnieni zostali: Zygmunt Boroch, Zygmunt Bagniewski, Stanisław Ciemny, Józef Krzykała, Wojciech Łokoń, Stanisław Kazimierczak, Zbigniew Kobzda, Adam Maury.

Trudno wyobrazić sobie tak wieli jubileusz bez odznaczeń. Nie zabrakło ich w Zajączkach.

Zarząd Wojewódzki OSP RP nadał medale „Za zasługi dla pożarnictwa”, a wręczał je dh Krzysztof Grabowski.

Złote medale otrzymali: Sławomir Kempa i Sławomir Sokołowski.

Srebrne medale: Dariusz Adamski, Jan Kocerka, Mariusz Ślęzak, Marlena Ciomek-Jasińska.

Brązowe medale: Antoni Gorgol, Damian Jasiński, Tomasz Adamski.

Za zasługi sportowo-pożarnicze zarząd OSP nadał „Medal pamiątkowy stulecia OSP Zajączki”. W gronie nagrodzonych znaleźli się: Andrzej Michalak, Milena Kwapisz, Kinga Łakoma, Monika Adamska, Katarzyna Adamska, Pamela Braun, Kornelia Łamacz, Dorota Krzywańska, Karolina Frączek, Julia Gąsiorek, Nikola Grechowicz, Maciej Kwapisz.

Z okazji tego pięknego, podwójnie złotego jubileuszu ku strażakom z Zajączek popłynęły serdeczne życzenia, składane przez uczestniczących w uroczystościach gości i kolegów strażaków z sąsiednich jednostek OSP.

Sto lat to piękny wiek i bogata historia, którą tworzyli ludzie. Niektórzy z nich zostali podczas jubileuszowych uroczystości chociażby wspomniani, inni – wyróżnieni i nagrodzeni. Dołączamy się do wszystkich dobrych życzeń wypowiadanych w dniu obchodów, składanych na ręce druha prezesa dla całej załogi OSP Zajączki. Niechaj św. Florian ma wszystkich strażaków w opiece i szczęśliwie prowadzi ku kolejnym jubileuszom.

K.Juszczak

 

 

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne