czwartek, 20 czerwca 2024, 0:32

W Wielkopolsce rusza Generalny Pomiar Ruchu 2020 – w Ostrzeszowie też jest punkt pomiarowy

Od 23 stycznia przez cały rok w Wielkopolsce na około 200 wyznaczonych odcinkach dróg zarządzanych przez GDDKiA o określonej porze trwać będzie Generalny Pomiar Ruchu. Pomiar wykonywany będzie metodą wideorejestracji w wyznaczonych i oznakowanych miejscach. Zebrane dane wykorzystane zostaną m.in. przy planowaniu nowych dróg.

 • Pomiar potrwa cały rok metodą wideorejestracji.
 • Około 200 wyznaczonych odcinków dróg w Wielkopolsce.
 • Wyniki będą dostępne w I półroczu 2021 r.

Metoda i cel

Pomiar wykonywany będzie metodą wideorejestracji, w warunkach terenowych jako zapis wideo z późniejszym zliczaniem pojazdów na odpowiednim formularzu pomiarowym.
Badanie tą metodą w Wielkopolsce realizowane będzie na wszystkich wyznaczonych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych oraz drogach krajowych niezależnie od wielkości natężenia ruchu.
Głównym celem GPR 2020 jest uzyskanie, na podstawie przeprowadzonych bezpośrednich pomiarów, zasadniczych parametrów i charakterystyk ruchu dla wszystkich odcinków sieci dróg krajowych (poza miastami na prawach powiatu). Informacje wytworzone na podstawie zebranych danych stanowią podstawowe źródło wiedzy o ruchu drogowym i są wykorzystywane na potrzeby prac projektowych, planistycznych, analiz ekonomicznych, środowiskowych i statystycznych oraz zarządzania ruchem.

Pomiar co 5 lat

Od 1965 roku, w okresach 5-letnich, na drogach krajowych prowadzone są generalne pomiary ruchu. Ostatni tego typu pomiar odbył się w 2015 roku, a kolejny będzie realizowany w tym roku. Podobnie jak wszystkie generalne pomiary od roku 2000, zostanie on wykonany na istniejącej sieci dróg krajowych (w tym także na odcinkach koncesyjnych), z wyjątkiem tych odcinków dróg, które znajdują się w miastach na prawach powiatu i w związku z tym nie są administrowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
Na terenie województwa wielkopolskiego wytypowanych zostało około 200 odcinków pomiarowych na drogach: A2, S5, S10, S11, 10, 11, 12, 15, 25, 32, 36, 72, 83, 92.
Podstawowe kategorie pojazdów, które będą rejestrowane w GPR 2020

 • Motocykle
 • Samochody osobowe
 • Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze)
 • Samochody ciężarowe bez przyczep
 • Samochody ciężarowe z przyczepami lub naczepami
 • Autobusy
 • Ciągniki rolnicze
 • Rowery

Alina Cieślak
Stanowisko ds. komunikacji
GDDKiA oddział w Poznaniu


Wygląda na to, że również w Ostrzeszowie powstał taki punkt pomiarowy (przy skrzyżowaniu krajowej „11” z al. Wolności, skręt do Agrometu).
Miejsce oznakowane jest odpowiednią tablicą, a na sąsiadującej latarni zamontowano kamerę z innymi urządzeniami. (r)

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne