piątek, 19 lipca 2024, 7:16

Nowe deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów z systemu przedziałowego na system „od osoby” zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr XVI/119/2019 Urząd Miasta i Gminy informuje o konieczności złożenia nowych deklaracji, celem wystawienia nowego wymiaru dla każdego gospodarstwa domowego.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 20 zł od osoby miesięcznie. 
Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właścicieli (najemców) wszystkich posesji, na których zamieszkują mieszkańcy.
Deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju 77 (3 piętro) w godzinach 7.30-16.00 do dnia 31 stycznia 2020r.
Wzór deklaracji dostępny jest tutaj oraz w siedzibie Urzędu w pokoju 77 i biurze podawczym.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne