wtorek, 23 lipca 2024, 9:50

Kredyt hipoteczny i 10% wkładu własnego – czy to aktualna wysokość wkładu własnego?

Marzenia o własnym domu lub mieszkaniu często rozmywają się z prozaicznych przyczyn – braku kapitału, który mógłby posłużyć za wkład własny. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać kredyt hipoteczny? Ile środków należy wcześniej zgromadzić? Sprawdziliśmy aktualne przepisy i rekomendacje dotyczące wysokości wkładu własnego przy kredycie hipotecznym.

Kredyty hipoteczne to produkty finansowe, za które można sfinansować zakup nieruchomości – domu, mieszkania lub gruntu. Specyficznym rodzajem jest kredyt budowlano-hipoteczny, który pokrywa wydatki związane z wybudowaniem domu. Z reguły kredyty hipoteczne są zaciągane na wiele lat, nawet 30, a rozłożenie w czasie zobowiązania pozwala na obniżenie kosztów. Zabezpieczeniem kredytu jest wpis hipoteki, czyli ograniczonego prawa rzeczowego, do księgi wieczystej nieruchomości. Wpis jest dokonywany na rzecz banku finansującego zakup.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać kredyt hipoteczny?

Bank udzielający kredytu hipotecznego drobiazgowo prześwietla potencjalnych klientów, badając nie tylko ich zdolność kredytową, ale także przeszłość finansową – czy nie zalegali z innymi zobowiązaniami, terminowo płacili kredyty lub nie była wobec nich prowadzona egzekucja komornicza. Zdolność kredytową sprawdza się na podstawie:

  • zarobków klienta,
  • formy zatrudnienia (rodzaj umowy, na podstawie której klient osiąga dochody),
  • liczby osób na utrzymaniu,
  • wieku i stanu cywilnego kredytobiorcy.

Klient musi udokumentować zdolność kredytową, czyli przedstawić komplet zaświadczeń, m.in. o wysokości dochodów i formie zatrudnienia. Często wymagane są również wyciągi z rachunku bankowego, np. za ostatnie 3 miesiące. Jeśli kredytobiorca prowadzi działalność gospodarczą, konieczne jest także dostarczenie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami – z ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Kredyt hipoteczny – 10% wkładu własnego?


Oprócz konieczności udokumentowania zdolności kredytowej ważny jest także wkład własny, czyli kapitał początkowy, który gromadzi i wnosi klient. Obecnie żaden bank nie finansuje 100% wartości nieruchomości, a zatem część środków musi pochodzić od kredytobiorcy. Może to stanowić dużą barierę dla potencjalnych klientów. Jaka wysokość wkładu własnego jest obecnie wymagana przez banki?  W 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego ustaliła, że kredytobiorca musi posiadać minimum 20% wkładu własnego. W przypadku nieruchomości wartej 300 tysięcy złotych kapitał początkowy musi zatem wynieść aż 60 tysięcy złotych – jest to więc duży wydatek. Na szczęście banki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom szerokich grup klientów i godzą się na sfinansowanie aż 90% wartości nieruchomości, której koszt ma pokryć kredyt hipoteczny. 10% wkładu własnego nie jest już takim dużym wydatkiem. Oczywiście w sektorze usług bankowych wszystko ma swoją cenę i jest sprytnie wliczone w koszt zobowiązania. Instytucje akceptujące 10% wkładu własnego z reguły wprowadzają dodatkowe opłaty, np. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. W rezultacie klient płaci wyższą ratę, ale nie musi wnosić jednorazowo wysokiego kapitału.  

Kiedy kredyt hipoteczny będzie obciążony wysokim wkładem własnym?

Złożyłeś wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego, zgromadziłeś 10% wkładu własnego, masz odpowiednią zdolność i krystaliczną historię kredytową? Nawet w takiej sytuacji może się okazać, że bank wyrazi zgodę na sfinansowanie zakupu nieruchomości, ale tylko w 80%. Dlaczego tak się dzieje? Często przyczyną jest samo mieszkanie/dom. Może się tak zdarzyć, kiedy nieruchomość jest nietypowa, a ryzyko związane z udzieleniem kredytu wysokie. W dobie globalnego kryzysu wiele banków zdecydowało się na podniesienie wkładu własnego, np. Pekao S.A. oraz PKO Bank Polski żądają aktualnie 20% kapitału początkowego. Jeszcze wyższe wymagania na ING Bank Śląski – finansuje jedynie 70% wartości nieruchomości. Jeśli chcesz mieć pewność, że wybrana przez Ciebie oferta nie będzie obciążona wysokimi kosztami, koniecznie sprawdź kalkulator kredytowy, np. dostępny w serwisie totalmoney.pl.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne