piątek, 21 czerwca 2024, 5:27

Zatrucia grzybami – objawy i zapobieganie

Zbieranie grzybów w Polsce było i jest bardzo popularne. Są one chętnie spożywane ze względu na walory smakowe i zapachowe, którymi wyróżniają się wśród innych produktów spożywczych.
Z jednej więc strony są cenionym artykułem spożywczym, ale z drugiej – niestety – mogą stać się przyczyną śmiertelnych zatruć pokarmowych.

Zatrucia grzybami możesz uniknąć, jeżeli:

 • Zachowasz rozwagę i będziesz zbierał tylko gatunki dobrze ci znane.
 • Ze ściółki będziesz wyjmował cale owocniki, zwracając również uwagę na trzon, który zawiera ważne charakterystyczne cechy umożliwiające odróżnienie gatunków trujących od jadalnych.
 • Przy zbieraniu grzybów obejrzysz dokładnie cały owocnik i ustalisz przynależność gatunkową grzyba, a w przypadku wątpliwych danych okaz wyrzucisz.
 • Nie będziesz zbierał owocników małych, u których nie wykształciły się jeszcze cechy danego gatunku.
 • Będziesz pamiętał, że większość grzybów trujących to grzyby blaszkowe, a muchomory mają blaszki białe.
 • Nie będziesz zbierał olszówek i innych grzybów szkodliwych dla zdrowia, powodujących zaburzenia żołądkowo-jelitowe.
 • Nie będziesz przechowywał potraw z grzybów nawet w lodówce, pamiętając, że psują się one łatwo i szybko i powstają w nich substancje trujące.

Wszystkie zatrucia grzybami objawiają się bólami głowy, brzucha, nudnościami, wymiotami i biegunką. W razie zaobserwowania takich objawów, zgłoś się natychmiast do lekarza! Nie stosuj żadnych zabiegów na własną rękę, gdyż opóźnia to twój kontakt z lekarzem i może być przyczyną pogorszenia się stanu zdrowia. Nie wierz, że może „przejdzie” lub że coś ci pomoże, bowiem tylko lekarz może ustalić właściwe leczenie.
Obierzyny grzybów, resztki nie spożytych potraw lub wymiociny mogą stanowić ważny materiał do ustalenia przyczyny zatrucia i przyśpieszyć zastosowanie właściwego leczenia. Dostarcz je lekarzowi, który przekaże wszystko do analizy mikrobiologicznej.

Rady dla zbieraczy grzybów
Grzyby należy:

 • zbierać do przewiewnych koszy lub łubianek, nigdy do plastikowych woreczków, gdyż ulegają zaparzeniu (w wyniku czego powstają nawet w gatunkach jadalnych substancje trujące),
 • zbierać rano, gdyż w dzień są nagrzane i podatne na zaparzenie,
 • przed włożeniem do koszy należy je dokładnie oczyścić i obejrzeć,
 • zbierać tylko zdrowe okazy i te, które osiągnęły właściwą wielkość.

Nie należy:

 • zbierać grzybów w czasie deszczu, gdyż nasiąknięte wodą łatwo się psują,
 • przy zbieraniu grzybów, rozkopywać ściółki, bowiem niszczy się grzybnię, która w następnym roku nie będzie już owocować,
 • jeść zbyt dużej ilości grzybów, są one ciężkostrawne i nawet jadalne mogą zaszkodzić,
 • podawać potraw z grzybów małym dzieciom, osobom starszym i chorym.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne