piątek, 19 lipca 2024, 1:35

Zapraszam do odpowiedzi – Kamila Pacyna

Wśród wielu projektów uchwał, jakie znalazły się w porządku obrad Rady Miejskiej Ostrzeszów, był projekt związany z wynagrodzeniem Burmistrza. Ciekawą poprawkę do projektu uchwały wniosła radna Kamila Pacyna. W jaki sposób wyliczyła kwotę wynagrodzenia, która pojawiła się we wnoszonych przez nią poprawkach? Czy działała sama? Czy radni wiedzieli o poprawkach i mieli szansę się z nimi zapoznać?

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne