czwartek, 23 maja 2024, 17:23

Wokół koronawirusa – 13 maja

13 maja przed południem odbyła się kolejna e-narada dyrektorów placówek obszaru pomocy społecznej – Domów Pomocy Społecznej, Zakładu Aktywności Zawodowej, Domu Dziecka oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Podczas zwołanej przez starostę narady dyrektorzy złożyli informacje o aktualnej sytuacji w prowadzonych przez nich jednostkach.

● W piątek nastąpi trzecia zmiana załogi w Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, następne dwa turnusy będą miały wymiar tygodniowy. Ludzie są bardzo zmęczeni, dwutygodniowe zmiany stanowią bardzo duże obciążenie dla załogi. Praca w wymiarze 1 tygodnia na dłuższy czas wydaje się lepszym rozwiązaniem – wyjaśnia dyrektor kobylogórskiego domu – Małgorzata Dłubak.
● W piątek rozpocznie pracę druga dwutygodniowa zmiana załogi w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach. Załoga nie podjęła jeszcze decyzji o formie funkcjonowania po zakończeniu drugiego turnusu. Dwutygodniowy wymiar pracy był dla jedenastoosobowej grupy personelu opiekującej się osiemdziesięcioma chorymi osobami poważnym wyzwaniem.
● Dyrekcja obu placówek podkreśla godną uznania postawę załogi.
● W Domach Pomocy Społecznej sytuacja jest stabilna. Wszystkie placówki są odpowiednio zaopatrzone w środki ochrony osobistej.
● Zakład Aktywności Zawodowej w Książenicach pracuje w pięćdziesięcioprocentowej obsadzie. Zakład realizuje częściowo usługi montażowe, segregacji, leśne i pralnicze.
Ponieważ ZAZ nie ma statusu przedsiębiorcy i nie ma osobowości prawnej, nie może ubiegać się o wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach tarczy antykryzysowej. Podstawowe działania dyrekcji ZAZ są teraz nastawione na zapewnienie wynagrodzeń dla niepełnosprawnych pracowników.
Nie ma problemów z zabezpieczeniem sanitarno-epidemiologicznym zakładu – podkreśla dyr. Marcin Łuczak.
● Jak informuje dyrektor Domu Dziecka w Ostrzeszowie, Iwona Suchorska-Kurzawa, sytuacja w placówce jest dobra, wszyscy podopieczni są na tę chwile bezpieczni.
● 18 ton żywności otrzyma powiat ostrzeszowski z Banku Żywności. Pierwszy transport będzie skierowany dla Domów Pomocy Społecznej – informuje dyrektor PCPR Bożena Powązka.

 

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne