piątek, 21 czerwca 2024, 3:21

Wieluńska to podporządkowana czy równorzędna?

Opisana niżej sytuacja dotyczy skrzyżowania ul. Wieluńskiej z ul. Łąkową w Ostrzeszowie. Nie ma tam żadnego znaku, informującego kierowców, która droga jest podporządkowana.

Miejscowi jeżdżą na pamięć i Łąkową traktują jako główną (takie było oznakowanie przed usunięciem znaku, co nastąpiło prawdopodobnie podczas  remontu chodnika na tej ulicy). Na  Łąkowej również nie ma żadnych znaków informujących o pierwszeństwie przejazdu. Obecnie więc pierwszeństwo ma ten kierowca, który ma prawą wolną.

Na szczęście w ostatnim czasie w tym miejscu nie dochodziło do wypadków czy kolizji, ale może warto zrobić tam porządek w oznakowaniu. A jeśli ma tak zostać, trzeba by znakiem poinformować kierowców, którzy jeżdżą tu „po staremu”.

(r)

 

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne