piątek, 19 lipca 2024, 2:38

Świetlica wiejska w Rybinie zyskała nowy wygląd

Zakończono prace modernizacyjne oraz zagospodarowano plac przy sali wiejskiej w Rybinie. Wykonano nie tylko nową elewację, ale ustawiono również wiatę ze stołami i ławkami, gdzie będą mogli się spotykać mieszkańcy wsi.

Projekt został dofinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UG Kobyla Góra

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne