piątek, 19 lipca 2024, 1:38

“Rehabilitacja 25 Plus” – IV edycja programu już za nami

W dniu 20 czerwca 2024 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie odbyło się spotkanie podsumowujące IV edycję pilotażowego programu “Rehabilitacja 25 Plus” w roku 2023/2024, przeznaczonego dla absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczestnicy programu w ramach zajęć pracowni gastronomicznej nakryli stoły, rozłożyli przygotowany uprzednio poczęstunek dla przybyłych, zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczyli prócz absolwentów również ich rodzice, terapeuci prowadzący zajęcia w poszczególnych pracowniach oraz dyrekcja placówki. 

Działania, którymi zostali objęci beneficjenci programu przeznaczone były dla nieposiadających zatrudnienia, dorosłych absolwentów  z niepełnosprawnością intelektualną, w tym  z niepełnosprawnością sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami, nie korzystających z rehabilitacji społecznej  w placówkach dziennego pobytu. Uczestnicy programu otrzymali wsparcie m.in. w dziedzinie aktywizacji zawodowej, opieki, mogli również rozwijać swoje zainteresowania i pasje, zdobywać i utrwalać nowe umiejętności i sprawności. Korzystali również z poradnictwa w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, bieżących spraw życia codziennego, ciepłych posiłków w trakcie pobytu w placówce oraz organizacji transportu.

W związku z uzyskanym przez SOSW w Ostrzeszowie dofinansowaniem z PFRON na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością w ramach programu “Rehabilitacja 25 Plus”, zostały utworzone nowe pracownie: zajęć językowych, pomocy domowej, teatralnych oraz krawieckich. Jedna z pracowni zmieniła nieco swój profil, poszerzając swe działania o zajęcia fotograficzne. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie, które wzbogaciły warsztat pracy oraz uatrakcyjniły zajęcia. W funkcjonujących pracowniach uczestnicy programu realizowali twórcze działania artystyczne, aktywnie spędzali czas, nabywali praktyczne umiejętności przydatne w gospodarstwie domowym, dbali o szkolną zieleń, poznawali podstawy języka angielskiego oraz uczyli się wykonywać fotografie. Spędzali również czas biorąc udział w imprezach turystycznych, wycieczkach, wydarzeniach kulturalnych, szkolnych imprezach i uroczystościach.

Spotkanie stanowiło okazję do podsumowania działań zrealizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń związanych z realizacją zajęć oraz podziękowania za całoroczną pracę zarówno uczestnikom jak i terapeutom prowadzącym poszczególne pracownie. 

Więcej na temat projektu na stronie.

                                                                                                                          Monika Pisulla

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne