piątek, 21 czerwca 2024, 4:44

Profi zatrudni: Elektromechanika

Od ponad 25 lat Klienci znają i doceniają smak naszych pasztetów oraz gotowych zup, w produkcji których jesteśmy liderem rynkowym. Jesteśmy zespołem, w którym każdy ma do wypełnienia ważną rolę. Pomagamy sobie nawzajem, jak w wielkiej rodzinie. Dołącz do nas, jeśli szukasz pracy, w której dobrze się poczujesz.

Aktualnie szukamy kandydata/kandydatki na stanowisko:


Elektromechanik

Miejsce wykonywania pracy: Profi Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, 63-520 Grabów nad Prosną

Opis stanowiska:

 • Przygotowanie maszyn do produkcji: składanie, przezbrajanie
 • Remonty maszyn oraz modernizacja
 • Bieżące naprawy mechaniczne oraz elektryczne maszyn
 • Realizacja planu przeglądów i konserwacji
 • Zgłaszanie zauważonych awarii oraz usterek
 • Kalibracja oraz kontrola sprzętu kontrolno-pomiarowego
 • Zgłaszanie zapotrzebowania części zamiennych
 • Praca w systemie 3-zmianowym

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne/zawodowe (elektryk, elektromechanik, automatyk)
 • Co najmniej roczne  doświadczenie na stanowisku elektryka w dziale utrzymania ruchu
 • Znajomość schematów elektrycznych i pneumatycznych
 • Wiedza z zakresu systemów sterowania (automatyki), pneumatyki i mechaniki maszyn produkcyjnych.
 • Świadectwo kwalifikacyjne typu E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji – sieci, urządzenia i instalacje o napięciu 1kV będzie dodatkowym atutem
 • Odpowiedzialność, dokładność, terminowość
 • Duża motywacja i zaangażowanie oraz nastawienie na zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń

Oferujemy:

 • Pracę w profesjonalnym zespole w renomowanej międzynarodowej firmie
 • Stabilność zatrudnienia w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Inne informacje:

 • dodatkowych informacji udziela Dział kadr pod nr tel. (062) 732-11-37,
 • dokumenty można składać osobiście w siedzibie firmy lub przesyłać drogą  elektroniczną  na adres: rekrutacja@profi.pl
 • zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Jednocześnie informujemy, iż w procesach rekrutacyjnych rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach przez Profi Sp. z o.o. z siedzibą w Grabowie nad Prosną, ul. Kolejowa 3, zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanych dokumentów związanych z rekrutacją przez Profi Sp. z o.o oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych, co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000). oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Swoje dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie do ich dostępu i poprawiania. Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Profi Sp. z o.o. z siedzibą w Grabowie nad Prosną, ul. Kolejowa 3. Ponadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne lub nieaktualne.”

1)    Administratorem danych osobowych jest Profi  Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, 63-520 Grabów nad Prosną
2)    Pana/Pani dane osobowe będą wykorzystywane przez w celach:
a)    przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody wyrażonej przez Pana/Panią;
b)    wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj.: ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
3)    Dane Pana/Pani będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z postępowania rekrutacyjnego. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
4)    Podanie danych w kwestionariuszach i formularzach wypełnianych przy składaniu wniosku o pracę jest dobrowolne, ale wymagane dla celów związanych z nawiązaniem zatrudnienia. Podanie dodatkowych danych jest opcjonalne i nie ma wpływu na zawarcie i przebieg umowy o pracę.
5)    Wyrażoną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
6)    Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane:
a)    podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniające narzędzia teleinformatyczne;
b)    podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne i prowadzące portale rekrutacyjne;
c)    podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną;
d)    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
7)    Przysługują Panu/Pani prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w siedzibie Profi  Sp. z o.o. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
8)    Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne