czwartek, 23 maja 2024, 21:15

Proboszcz z Kotłowa proboszczem ostrowskiej konkatedry

5 maja biskup kaliski Damian Bryl mianował ks. kanonika Adama Kosmałę proboszczem parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika  w Ostrowie Wielkopolskim. Ksiądz Kosmała, kanonik gremialny kapituły konkatedralnej jest, a  właściwie był,  proboszczem parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie. Funkcję tę pełnił prawie 24 lata (od 1 lipca 1997 roku).

Wprowadzenie na urząd proboszcza i rozpoczęcie posługi duszpasterskiej nowego proboszcza parafii konkatedralnej nastąpi 29 maja.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne