środa, 29 maja 2024, 6:50

Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy

Co roku, 14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy.

Święto to ustanowione zostało 14 czerwca 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia, Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne. 

Data związana z tym świętem nie jest bez znaczenia – tego dnia przypada też dzień urodzin Karla Landsteinera. Ten Austriacki lekarz immunolog odkrył w 1901 roku grupy krwi, za co otrzymał Nagrodę Nobla w 1930 roku.

Honorowi Krwiodawcy dobrowolnie i nieodpłatnie dzielą się tym najcenniejszym z leków, często tylko z potrzebny niesienia pomocy. Chociaż potrzeba krwi jest powszechna, to dostęp do niej – niestety nie. Szczególnie dotkliwe są niedobory w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Najczęściej kojarzymy zwiększone zapotrzebowanie na krew do transfuzji z okresem letnim, gdy co jakiś czas słyszymy apele o jej oddawanie lub informacje o braku konkretnej grupy w magazynach. Tymczasem krew w czasie pokoju niezbędna jest nie tylko w czasie wakacji, ale i na co dzień.

Krew i produkty krwiopochodne są niezbędnymi zasobami dla:

  • skutecznego leczenia kobiet cierpiących na krwawienia związane z ciążą i porodem;
  • dzieci cierpiących na ciężką anemię z powodu malarii i niedożywienia;
  • pacjentów z chorobami krwi i szpiku kostnego,
  • pacjentów z dziedzicznymi zaburzeniami hemoglobiny i stanami niedoboru odporności;
  • ofiar nagłych wypadków i katastrof;
  • a także pacjentów poddawanych zaawansowanym zabiegom medycznym i chirurgicznym.

Aby zapewnić każdemu, kto potrzebuje transfuzji dostęp do bezpiecznej krwi wszystkie kraje potrzebują dobrowolnych, nieodpłatnych dawców krwi, którzy będą tą krew regularnie oddawać. 

14 czerwca to ich święto. I okazja by podziękować wszystkim Krwiodawcom za ich wielkie serce.

Redakcja

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne