niedziela, 26 maja 2024, 8:45

Dożynkowo i odpustowo w Mikorzynie

W minioną niedzielę w Mikorzynie wielkie święto. Tym razem oprócz dorocznego odpustu u św. Idziego odbywały się tu również dożynki diecezjalne. Kilkadziesiąt wieńców pachnących chlebem, uplecionych z pędów zbóż, ozdobionych owocami, wstążkami i wizerunkami świętych, otoczyło półkolem mikorską świątynię.

– W pierwszą niedzielę września przychodzimy do świętego Idziego. Idziemy po śladach przodków, którzy do tego miejsca przybywali od stuleci.
Tymi słowami witał przybyłych kustosz sanktuarium w Mikorzynie, ks. Witold Kałmucki. Uroczystą sumę odpustową sprawował ks. biskup Łukasz Buzun w asyście dziekana dekanatu ostrzeszowskiego ks. Leszka Szkopka i wspomnianego już proboszcza parafii św. Idziego.
Do św. Idziego licznie przybyli pielgrzymi z pobliskich miast i wiosek, którzy, jak widać, nie zlękli się trwającej epidemii. Na szczególne wyróżnienie zasługuje licząca kilkadziesiąt osób piesza pielgrzymka z parafii farnej w Ostrzeszowie. Również inni mieszkańcy naszego miasta przybyli na odpust. Ostrzeszowskim akcentem, i to doskonale słyszanym, był tradycyjny już udział w dożynkowo-odpustowym święcie Miejskiej Orkiestry Dętej.
Przywiezione do św. Idziego wieńce stanowiły piękne zwieńczenie rolniczej pracy. Ładnie zaprezentowały się wieńce wykonane przez mieszkańców naszego powiatu.
Dekanat ostrzeszowski w tym roku reprezentowali parafianie z Kobylej Góry, zaś sam wieniec wykonali mieszkańcy wsi Ligota. Upleciony z tegorocznych zbóż okalał fotografię, na której widniało dwóch wybitnych Polaków – Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński. Wieniec z dekanatu grabowskiego przedstawiał herb Grabowa, a także postać Jana Pawła II – misterne dzieło rąk mieszkańców wiosek: Kania i Raduchów. Wizerunek św. Rocha, wpleciony w dorodne pędy zbóż, symbolizował wieniec z dekanatu mikstackiego, zrobiony przez mieszkańców Mikstatu -Pustkowia. Trzeba przyznać, że twórcy tych małych arcydzieł wykazali się dużą pomysłowością, zdolnościami i pracowitością.

K.J.

Więcej nt. odbywających się w Mikorzynie uroczystości – w najnowszym numerze „Czasu”.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne