Rębak

Nowy, lśniący znak „ustąp pierwszeństwa” stanął na ul. Wieluńskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Łąkową. Trzeba przyznać, że reakcja na naszą prasową interwencję osób odpowiedzialnych za oznakowanie w tym miejscu była natychmiastowa.

I o to chodzi.