Rębak

Więcej szczegółów z tego wydarzenia w jutrzejszym numerze Czasu Ostrzeszowskiego.