Rębak

To już ostatnie chwile, aby zagłosować na Budżet Obywatelski w jego pierwszej edycji. Od 11 do 30 września każdy mieszkaniec Ostrzeszowa, który ukończył 16 lat, może wziąć udział w głosowaniu na któryś z projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.

Projekty zgłoszone zostały w trzech kategoriach zadań:

- duże zadania inwestycyjne (przeznaczona kwota do zagospodarowania - 400 tys. zł)

- małe zadania inwestycyjne (kwota do zagospodarowania - 70 tys. zł)

- pozostałe zadania (kwota do zagospodarowania - 30 tys. zł)

Każdy z mieszkańców miasta Ostrzeszów (nie gminy) może dokonać wyboru trzech projektów, głosując na jeden w każdej z wyżej wymienionych kategorii. Oznacza to, że zagłosować można na trzy projekty, ale można też wybrać dwa lub jeden projekt w dwóch lub jednej kategorii.

Głosowanie odbywa się za pomocą platformy konsultacyjnej. Głosować można wyłącznie poprzez stronę internetową: ostrzeszow.konsultacjejst.pl.

Jeśli sposób głosowania przez internet sprawia komuś trudność, może skorzystać z pomocy w następujących miejscach: urząd miasta i gminy (pok. 109, I piętro, w godz. 8-14); Muzeum Regionalne (ratusz, w godz. otwarcia); Klub Seniora „Bratek” (ul. Zamkowa).

Projekty, które spotkają się z największym poparciem społecznym, zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

K.J.

 

Wykaz 19 projektów (wniosków) zgłoszonych w trzech kategoriach zadań:

 

 

DUŻE ZADANIA INWESTYCYJNE

 

INTEGRACYJNY PLAC ZABAW

- Doposażenie placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami

(ul. Bolesława Chrobrego)

koszt zadania: 164.000 zł

 

LEDOWE OSIEDLE

- Zakup 79 nowych opraw ledowych do lamp ulicznych, wymiana oświetlenia ulicznego

(Osiedle Harcerskie i Osiedle Młodych)

koszt zadania: 173.800 zł

 

MODERNIZACJA DROGI WŁADYSŁAWA REYMONTA

- Modernizacja nawierzchni z krawężnikami na ul. Wł. Reymonta

(ul. Władysława Reymonta)

koszt zadania: 190.035 zł

 

POPRAWA BEZPEICZEŃSTWA I DOSPRZĘTOWIENIE PLACU ZABAW NA „OSIEDLU GRUNWALDZKIM”

- Modernizacja istniejącego placu zabaw, montaż nowych urządzeń, wymiana płotu

(ul. Zielona)

koszt zadania: 68.749 zł

 

REWITALIZACJA RYNKU

- Wprowadzenie zieleni oraz nowoczesnych siedzisk w postaci murowanych donic

(Rynek w Ostrzeszowie)

koszt zadania: 195.000 zł

 

ROWEROWY OSTRZESZÓW - MARIA SKŁODOWSKA-CURIE

- Postawienie odlanej w metalu postaci Marii Skłodowskiej-Curie z jej rowerem

(Pas zieleni przy wejściu do I LO)

koszt zadania: 150.000 zł

 

                               **

MAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE

 

„BULODROM” - BOISKO DO GRY W BULE

- Budowa boiska do gry w bule

(Osiedle Piastów)

koszt zadania: 30.000 zł

 

KOLOROWY PLAC ZABAW NA „OSIEDLU PISARZY”

- Doposażenie placu zabaw, wyrównanie terenu

(Plac zabaw, ul. Żeromskiego)

koszt zadania: 30.568 zł

 

MONITORING PARKINGU PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ

- Montaż kamer monitorujących na parkingu

(ul. Przemysłowa 7 - przed blokiem ZGM)

koszt zadania: 15.000 zł

 

„OSTRZESZOWSKA HISTORIA MURALEM PISANA”

- Mural upamiętniający ofiary II wojny światowej z główną postacią - Maksymilianem Marią Kolbe

(Biblioteka Publiczna - ściana od strony parkingu)

koszt zadania: 18.500 zł

 

REMONT W PRZESTRZENI GARAŻOWEJ DLA STRAŻAKÓW OSP W OSTRZESZOWIE

- Remont garażu, z którego korzystają strażacy OSP w trakcie służby

(ul. Sportowa 9a)

koszt zadania: 30.000 zł

 

ZIELONE PŁUCA W PARKU MIEJSKIM

- Montaż pergoli porośniętych mchem, który ma właściwości filtrujące powietrze

(Park Jana Pawła II)

koszt zadania: 14.500 zł

 

                                  ***

POZOSTAŁE ZADANIA

 

  1. PIELGRZYMKA BIEGOWA OSTRZESZÓW- CZĘSTOCHOWA

- Realizacja pielgrzymki biegowej do Częstochowy dla ok. 20 biegaczy

(Ostrzeszów-Częstochowa)

koszt zadania: 3.500 zł

 

AED W OSTRZESZOWIE, NIECH SIĘ KAŻDY O TYM DOWIE

- Zakup i montaż urządzenia do ratowania życia

(Ostrzeszów, ratusz)

koszt zadania: 9.913 zł

 

KASTRACJA KOTÓW WOLNOŻYJĄCYCH W OSTRZESZOWIE

- Wyłapywanie kotów żyjących na wolności, zapewnienie im opieki medycznej i kastracji

(Ostrzeszów, siedliska kotów wolnożyjących)

koszt zadania: 6.000 zł

 

KLASYCZNY ZLOT DIAGNOSTYCZNY III

- Zlot starych, klasycznych samochodów z całej Polski i Europy

(Stacja Kontroli Pojazdów RS, ul. Zamkowa 56)

koszt zadania: 7.361 zł

 

KONCERT DLA MŁODYCH (I NIE TYLKO)!

- Koncert jednego z artystów młodego pokolenia dla mieszkańców

(Miasto Ostrzeszów)

koszt zadania: 15.000 zł

 

TLENOTERAPIA HIPERBARYCZNA - ROZPOWSZECHNIENIE WIEDZY NA JEJ TEMAT WŚRÓD MIESZKAŃCÓW

- Wykłady, spotkania edukacyjne na temat tlenoterapii hiperbarycznej

(ul. Wojska Polskiego 48)

koszt zadania: 11.500 zł

 

ZAKUP UBRAŃ SPECJALNYCH DLA OSP OSTRZESZÓW

- Zakup 6 kompletów ubrań specjalnych dla strażaków ochotników w celu poprawy bezpieczeństwa

(ul. Sportowa 9a)

koszt zadania: 15.000 zł