Rębak

Policjanci „wlepili” mandat 33-letniemu mieszkańcowi gm. Kobyla Góra, który, używając węża strażackiego, ukradł wodę z hydrantu znajdującego się w jego miejscowości. W związku z kradzieżą straty w kwocie 150 zł poniosło

Przedsiębiorstwo Komunalne gm. Kobyla Góra. Informację o tym przestępstwie policjanci z „Kobyłki” otrzymali w czwartek  - 14 lutego.