Osoby, które 21 stycznia br. w godz. 17.00, 18.00 uczestniczyły w mszach świętych w kościele parafialnym pw.  św. Marcina w miejscowości Chlewo oraz w kościele parafialnym pw. św. Idziego Opata w Przedborowie, a w szczególności przyjmowały komunię św., proszone są o pilny kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrzeszowie.

Numer tel. 693-461 169