30 września na ręce Zgromadzenia Wspólników i do wiadomości Rady Nadzorczej rezygnację złożył prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia - Marek Nowiński. Rezygnacja została przyjęta.

Do czasu wyłonienia nowego prezesa placówką kierować będzie dyrektor ds. pielęgniarstwa - Katarzyna Rutkowska.
Starosta ostrzeszowski wystąpił do Rady Nadzorczej OCZ o niezwłoczne ogłoszenie konkursu na stanowisko prezesa Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.