Rębak

Urząd Wojewódzki zamieścił dziś mapę przedstawiającą aktualny stan zakażeń w Wielkopolsce. Aktualny, czyli ukazujący liczbę chorych w każdym z powiatów Wielkopolski  w danym dniu, a nie od początku epidemii.

Źródłem danych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.