Rębak

Policja przypomina o konieczności zakrywania nosa i ust przez osoby przebywajace na terenie obiektów handlowych oraz przemieszczające się środkami komunikacji. Unikajmy skupisk ludzkich, utrzymujmy dystans, często myjmy ręce lub dezynfekujmy je. Zadbaj w szczególności o zdrowie swoje, bliskich, przyjaciół.