Rębak

Strażacy i policja zamknęli drogę w Komorowie.
Powodem jest rozszczelniony gazociąg przy jednej z prywatnych posesji. Rura została uszkodzona podczas prac przy ogrodzeniu.

Na miejscu jest już pogotowie gazowe.
Wyznaczono strefę bezpieczeństwa. (r)