Rębak

Kolejny sprzęt wspomagający walkę z covid-19 otrzymało Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia - tym razem jest to mobilna kabina do dezynfekcji osób w kombinezonach ochronnych, sfinansowana przez posła Andrzeja Grzyba. Prezes OCZ planuje zainstalować ją w siedzibie pogotowia ratunkowego.

Podobne kabiny Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia zamierza zakupić na potrzeby izby przyjęć oraz oddziału wewnętrznego szpitala. Z kolei samorząd powiatowy rozważa zakup mobilnych kabin do dezynfekcji dla Domów Pomocy Społecznej.

www.powiatostrzeszowski.pl