Rębak

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrzeszowie 16 kwietnia o godzinie 12:00 odnotowała w powiecie ostrzeszowskim:

  • osoby z dodatnim wynikiem - 10, w tym hospitalizowane - 2
  • osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 6
  • osoby objęte kwarantanną - 430:

w gminach: Ostrzeszów - 149, Grabów - 89, Mikstat - 68, Doruchów - 49, Kraszewice - 36, Kobyla Góra - 28, Czajków - 13.

Inne aktualności związane z epidemią

  • Dzisiaj przed południem odbyła się kolejna e-narada dyrektorów Domów Pomocy Społecznej z ostrzeszowskim starostą.
  • Jutro rano DPS w Kobyle Górze przechodzi w turnusowy tryb pracy - 28 pracowników podda się dobrowolnej izolacji - zamknie się z domownikami na 2 tygodnie, by maksymalnie zwiększyć ich bezpieczeństwo. Personel - pielęgniarki, pokojowe i opiekunki zostaną najpierw przebadane tzw. szybkimi testami na obecność koronawirusa, by w DPS pozostały osoby z całą pewnością zdrowe. Dyrekcja DPS zadbała o odpowiednią ilość sprzętu ochronnego dla pracowników, którzy poddadzą się tej dobrowolnej kwarantannie.
  • W DPS Kochłowy i DPS Marszałki trwają jeszcze rozmowy z pracownikami pod kątem wprowadzenia także w tych placówkach turnusowego trybu pracy. Sprawa jest utrudniona z powodu zbyt małej liczby personelu.
  • We wszystkich Domach Pomocy Społecznej administracja jest oddzielona od części mieszkalnej, tak więc pracownicy administracyjni nie mają kontaktu z domownikami i personelem DPS. Takie zalecenie po ostatniej naradzie wprowadzono w DPS Kochłowy. W obu pozostałych domach część administracyjna była rozdzielona od części mieszkalnej już wcześniej.
  • W związku z obowiązującym w całej Polsce od 10 kwietnia zakazem odwiedzin w Domach Pomocy Społecznej oraz wprowadzaniem w naszych placówkach turnusowego trybu funkcjonowania, dyrekcje DPS-ów nie widzą możliwości zorganizowania w swoich placówkach lokali wyborczych podczas majowych wyborów parlamentarnych.
  • Bricomarche w Ostrzeszowie przekazało 50 pięciolitrowych baniaków płynu do dezynfekcji rąk i 50 pięciolitrowych baniaków płynu do dezynfekcji powierzchni - wszystko zostało rozdysponowane do Domów Pomocy Społecznej oraz Domu Dziecka. Spółka Bricomarche deklaruje swoje dalsze wsparcie, jeśli będzie taka potrzeba.
  • Dziś po południu odbyło się e-spotkanie radnych Rady Powiatu. Tematem były bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.