Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 25/2007 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
Z Ostrzeszowa na Górę Świętej Anny

    47 osób uczestniczyło w wycieczce autokarowej na Górę Świętej Anny, którą dla najmłodszych zorganizował sołtys wsi Rojów - Andrzej Blewąska.
    Tuż przed siódmą w sobotę 9 czerwca, dzięki sponsorom i ludziom dobrej woli, z Rojowa wyruszył autokar wypełniony dziećmi, nad którymi opiekę sprawowało pięciu opiekunów. Na jednym z postojów uczestnicy otrzymali słodycze, napoje, banany, jogurty, kefiry oraz posiłek ofiarowany przez sponsorów.


    Na samym szczycie Góry św. Anny, gdzie pod koniec XVw. został wybudowany kościół, który aktualnie jest pod opieką franciszkanów, uczestnicy wycieczki byli już ok. dziesiątej. Następnie wszyscy uczestniczyli we mszy świętej. Po niej zwiedzano wystawę poświęconą misjom w Afryce. Najmłodsi mogli zobaczyć, jak wygląda życie w ciepłych krajach, poznać obyczaje oraz codzienne życie ludzi tam mieszkających.
    Uczestnicy wycieczki zwiedzali również Grotę Lurdzką, która została wzniesiona w drugiej dekadzie XXw., w miejscu gdzie w przeszłości znajdował się kamieniołom. Duże zainteresowanie uczestników wzbudził też zespół kaplic kalwaryjskich, w skład którego wchodzi obecnie 40 kaplic. Każdy miał również czas dla siebie. Ponad 2 godziny uczestnicy wykorzystali na zwiedzaniu przyległych do kościoła terenów. Następnie cała ostrzeszowska wycieczka udała się na jeden z największych wykutych w skale amfiteatrów, który może pomieścić kilkadziesiąt tysięcy widzów. Ciekawostką jest to, iż amfiteatr został wzniesiony na kraterze wulkanu, na którego szczycie znajduje się Pomnik Czynu Powstańczego.
    W drodze powrotnej uczestnicy wspominali wycieczkę, a kierowca autokaru stwierdził, że po raz pierwszy wiezie wycieczkę, której organizatorem jest sołtys.
    Na zakończenie uczestnicy pojechali do Parzynowa na "Słoneczną Górę", gdzie stoi figura Ojca Świętego Jana Pawła II. Tam dokonali wpisu do pamiątkowej księgi.


    - Pomysł zorganizowania wycieczki dla wszystkich dzieci zrodził się miesiąc temu. Miała się ona odbyć 2 czerwca. Termin jednak został przełożony, bowiem w Rojowie w tym czasie organizowany był festyn.
    Już dziś sołtys Rojowa zapowiada, że nie jest to ostatnia wycieczka dla dzieci.
    Sołtys składa podziękowania sponsorom i darczyńcom, którzy przyczynili się do zorganizowania tej udanej wycieczki.

(a)© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®