Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 25/2007 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
Uczniowie podążają śladami przeszłości

    Członkowie koła historycznego ze Szkoły Podstawowej im. J. Kulli w Mąkoszycach przystąpili do realizacji projektu ogłoszonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie - "Ślady przeszłości- adopcja zabytku".


    Pierwszym krokiem, jaki zrobili uczniowie, był wybór zabytku. Dzieci zdecydowały się na obelisk upamiętniający śmierć księdza Wincentego Rudy przy drodze Mąkoszyce - Marcinki. Od dawna jest to miejsce, któremu poświęcamy sporo uwagi. Z wielkim zaangażowaniem przystąpiono do poszukiwań informacji o księdzu. Szukaliśmy informacji w różnych źródłach . Dotarliśmy do osoby, która uczestniczyła w budowie pomnika. Jest to regionalista z Kępna - p. Henryk Tyszkiewicz. Od niego uzyskaliśmy wiele cennych informacji . Członkowie koła historycznego nawiązali dzięki temu bardzo owocną współpracę z osobą, która jest pasjonatem dziejów naszej małej Ojczyzny.
    W ramach realizacji projektu przeprowadzono prace porządkowe, posadzono krzewy ozdobne ofiarowane przez p. Feliksa Walczaka z Mąkoszyc. Odnowiono litery na tablicy pamiątkowej. Została wydana broszura o życiu i działalności księdza Wincentego Rudy. Przeprowadzono pierwsze rozmowy w sprawie zaznaczenia na aktualnej mapie gminy Kobyla Góra tego miejsca pamięci narodowej. Systematycznie prowadzona jest kronika z realizacji projektu. Uczniowie są także współtwórcami strony internetowej poświęconej temu programowi ( www.ceo.org.pl)
    Ważną uroczystością związaną z opieką nad pomnikiem była uroczysta adopcja zabytku. Odbyła się ona 29 maja o godzinie 19.30 w miejscu męczeńskiej śmierci księdza. W obecności zaproszonych gości uczniowie dokonali uroczystego aktu adopcji pomnika. Akt ten obliguje uczniów do systematycznej opieki nad obeliskiem. W ramach dalszej realizacji projektu "Ślady przeszłości" uczniowie wyznaczyli sobie kolejne zadania, które zamierzają sukcesywnie wykonywać.
    Członkowie koła historycznego z wielkim zapałem przystąpili do realizacji projektu. Ślady przeszłości można odnaleźć w każdym zakątku naszego kraju. Pamięć o nich przywraca im znaczenie, pozwala zrozumieć i docenić własne dziedzictwo kulturowe. Rzetelna wiedza historyczna oraz poznawanie lokalnej tradycji budują trwałe więzi z miejscem urodzenia i zamieszkania. Są to wartości ważne dla młodego pokolenia, szczególnie w dobie zabiegania i szukania innych rozrywek.
    Program "Ślady przeszłości" realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Fundacją Bankową im. L. Kronenberga.

Ł. Śmiatacz© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®