Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 23/2007 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
DEFILADA W SŁOŃCU

    Maj to strażacki miesiąc. Wprawdzie główne uroczystości strażackie odbywają się 4 maja, w dniu św. Floriana - patrona strażaków, to przecież nie zawadzi świętować parę dni później. Tak też postanowili druhowie powiatowej PSP w Ostrzeszowie i zorganizowali swoje święto 25 maja.


    Rozpoczęło się tradycyjnie - mszą św., odprawioną w kościele farnym. Koncelebrze przewodniczył ks. Mirosław Dereszewski - wojewódzki kapelan strażaków. W samo południe na placu przed remizą odbył się uroczysty apel, w którym prócz strażaków uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu i przedsiębiorcy współpracujący na co dzień z tutejszą PSP. Kiedy już wprowadzono sztandary, a strażacy stanęli dumnie w dwuszeregu naprzeciw gości, głos zabrał komendant jednostki PSP - mł. bryg. Tomasz Mak. Zwrócił uwagę na dobrą współpracę z jednostkami OSP i to nie tylko w czasie akcji, lecz poprzez organizację szkoleń i podwyższanie kwalifikacji ratowników. A są one konieczne, gdyż z roku na rok wzrasta liczba zdarzeń wymagających pomocy druhów w strażackich mundurach. W 2006r. było w powiecie 745 interwencji jednostek strażackich, o 32% więcej niźli w roku poprzednim. Głównie są to wypadki drogowe, pożary stanowiły jedynie 17%. W zdarzeniach biorą też udział jednostki OSP włączone do krajowego systemu ratownictwa. Na razie jest dziesięć tego typu jednostek, choć była mowa o włączeniu do systemu kolejnej. Na koniec komendant T. Mak podziękował strażakom za sumienność i rzetelność w wykonywaniu często niełatwych obowiązków.
    Wyróżnieniem dla jednostki był list okolicznościowy podpisany wspólnie przez komendanta głównego PSP - Witolda Stromę i prezesa ZG OSP - Waldemara Pawlaka. Ponadto życzenia w imieniu kolegów - ochotników złożył dh Zdzisław Filipczak.
    Strażackie święto to najlepsza okazja do medali, odznaczeń i awansów. Jednym z najbardziej prestiżowych medali "Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza" odznaczony został dh Edward GABRYŚ.
    Ponadto w czasie apelu odznaczeni zostali:
    Jarosław KORYCIAK - brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"
    Mieczysław MAŁECKI - "Złotym Znakiem Związku"


    Tomasz MAK - złotym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
    Mirosław BARCICKI - złotym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
    Przemysław WOŹNY - srebrnym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
    Nie zabrakło również awansów. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP awanse otrzymali:
    Na stopień starszego ogniomistrza: Jarosław Koryciak, Krzysztof Nowak, Sławomir Nowak, Przemysław Woźny.
    Na stopień ogniomistrza: Przemysław Duszara, Ireneusz Kozikowski.
    Na stopień mł. ogniomistrza: Grzegorz Matysiak.


    Na stopień st. sekcyjnego: Tomasz Mądry, Anna Stempniewicz, Dariusz Strzelecki.
    Na stopień starszego strażaka: Albert Warszawski.
    Odznaczenia i awanse wręczali: wicestarosta Z. Witkowska, komendant T. Mak i przedstawiciel komendy wojewódzkiej - st. kpt. Sebastian Jarych. Nagrodę pieniężną otrzymał st. ogn. Janusz Błoch, przyznano także kilkanaście pochwał. Chwalono zresztą wszystkich strażaków, a to za sprawą gości, którzy nie szczędzili ciepłych słów i życzeń. Były więc życzenia od posła A. Grzyba, wicestarosty Z. Witkowskiej czy B. Małeckiego, który występując w imieniu wszystkich burmistrzów i wójtów, zapewnił, że na samorządy mogą strażacy zawsze liczyć. Gratulacje złożył także przedstawiciel WKW PSP S. Jarych. Defilada w pełnym słońcu zakończyła tę strażacką uroczystość.
    Po apelu odbyły się jeszcze pokazy działań podejmowanych przez strażaków podczas wypadku. Tutaj wszystko zakończyło się szczęśliwie. Oby zawsze interwencje strażaków mogły przebiegać równie gładko i kończyć się sukcesem.

K. Juszczak© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®