Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 18/2007 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
VI MIEJSKO - GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY DLA UCZNIÓW KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

    Edukacja ekologiczna, wobec stanu zagrożenia środowiska, negatywnych skutków wykorzystywania przyrody i jej zasobów, stała się koniecznością.
    Podniesienie świadomości ekologicznej to jedno z ważnych zadań wymagających zdecydowanych działań szkoły.


    Proces kształcenia i wychowania ekologicznego musimy rozpoczynać już od wczesnych lat szkolnych, aby dziecko wzrastało w świadomości roli środowiska w życiu człowieka i odpowiedzialności za jego ochronę.
    Tylko długotrwały proces edukacyjny pozwoli w pełni zrozumieć sens twierdzenia: "człowiek jest częścią przyrody i stanowi nieodłączny element środowiska".
    Wielu nauczycieli nauczania zintegrowanego wzbogaca treści nauczania problemami ekologicznymi, wykorzystując własną wiedzę, pomysłowość i twórczą postawę w kształtowaniu proekologicznych postaw swoich uczniów. Formy pracy są wielorakie. Ja po raz kolejny (VI edycja) zorganizowałam konkurs ekologiczny, którego hasłem przewodnim w tym roku były słowa św. Franciszka: "Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona".
    24 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu odbył się finał konkursu, do którego przystąpiło 24 uczniów ze szkół: SP nr2, SP nr3, SP z Olszyny, SP z Siedlikowa, SP z Rojowa, SP z Rogaszyc, SP z Potaśni oraz SP z Niedźwiedzia.
    Dzieci miały za zadanie w ciągu 60 minut odpowiedzieć na 50 pytań dotyczących ochrony naszego środowiska. Wszystkie dzieci dały sobie świetnie radę z zadaniami. Dowiodły tym samym, że posiadają obszerną wiedzę z zakresu ochrony środowiska oraz że zasługują na miano młodych przyrodników.


    I miejsce w konkursie zajęła Danuta Słupianek ze Szkoły Podstawowej w Olszynie, II miejsce Rafał Golicki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrzeszowie, III miejsce Łukasz Małolepszy również ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrzeszowie.
    Podczas konkursu panowała sympatyczna, ciepła atmosfera.
    Dzięki hojności sponsorów dzieci otrzymały dyplomy, wspaniałe nagrody rzeczowe oraz słodki poczęstunek.
    Jako organizatorka konkursu z całego serca dziękuję sponsorom w imieniu swoim i uczestników.

Hanna Śniatała© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®