Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 17/2007 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
VI sesja Rady Gminy w Kobylej Górze: Cisza po burzy

    Wygląda na to, że atmosfera w łonie Rady Gminy w Kobylej Górze uległa pewnemu uspokojeniu. Takie przynajmniej wrażenia mogli mieć uczestnicy szóstego w bieżącej kadencji posiedzenia sesyjnego. W odróżnieniu od kilku poprzednich było ono bowiem pozbawione emocjonalnych wystąpień i gorących sporów.


    W tej sytuacji szansę wybicia się na pierwszy plan miały tematy, które wcześniej przeszłyby zapewne bez echa. Sołtys Ligoty Stanisław Kuźnik poruszył sprawę wakatu na stanowisku opiekuna w tamtejszym punkcie profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży. Co prawda osoba taka została wybrana, ale z niewiadomych przyczyn nie podjęła swoich obowiązków. W związku z tym procedura wyboru musiała rozpocząć się na nowo. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ciągle oczekuje na kandydatury. Jednym ze stawianych warunków jest przynajmniej średnie wykształcenie. I właśnie to wzbudziło wątpliwości sołtysa Kuźnika. Jego zdaniem złagodzenie tego wymogu znacznie ułatwiłoby znalezienie chętnych. Zapewniał, że w samej Ligocie nie brakuje pań z wykształceniem zasadniczym, gotowych podjąć się obowiązków opiekuna. Kierownik GOPS Wioletta Gruszczyńska tłumaczyła, że im wyższe wykształcenie, tym większa gwarancja odpowiedniego poziomu zajęć. Nie wykluczyła jednak, iż brak zgodnych z oczekiwaniami kandydatur może poskutkować obniżeniem wymagań. Tak oczekiwany przez młodszą część społeczności Ligoty punkt profilaktyczno-wychowawczy wciąż funkcjonuje więc jedynie na papierze.
    Jedna ze zmian wprowadzonych do tegorocznego budżetu polegała na zaplanowaniu 10.000zł na wymianę bram w budynku OSP. Radny Eugeniusz Morta chciał przed głosowaniem usłyszeć silne argumenty za wydaniem tak dużej kwoty. Prezes OSP Stanisław Kocot wyjaśniał, że będą to nowoczesne, otwierane za pomocą pilota bramy, które znacznie ułatwią strażakom wyjazdy do akcji.
    -A co będzie, jak pilot zawiedzie? - pytał prowokacyjnie radny Andrzej Jakóbczak.


    Wówczas, jak tłumaczył wójt Jerzy Przygoda, będzie można posłużyć się specjalną linką. Mimo zastrzeżeń , które należy raczej traktować z przymrużeniem oka, radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem zmian w budżecie.
    Dwie z przyjętych uchwał dotyczyły wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Po pierwsze z opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji dzialalności gospodarczej zwolniono osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Po drugie zaś zwiększono pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Miało to związek z ostatnimi zmianami w ustawach o pomocy społecznej oraz świadczeniach rodzinnych. Z 316 do 351zł wzrosło kryterium dochodu na jedną osobę w rodzinie mogącej ubiegać się o wsparcie, a z 56 do 64zł kwota zasiłku na dziecko w wieku 5-18 lat. Uchylono poza tym zeszłoroczną uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych gminy. Uznano, że likwidacja tych dochodów pozwoli na zmniejszenie kosztów administracyjnych i uprości rozliczenia pomiędzy jednostkami budżetowymi a budżetem gminy.

Ł. Śmiatacz© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®