Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 16/2007 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
Słuchacze UTW w Kaliszu

    12 kwietnia słuchacze naszego UTW spotkali się w Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. Zostaliśmy zaproszeni przez zaprzyjaźniony z nami kaliski UTW na wykład dra Twardowskiego na temat ''Sztuka motywacji, czyli jak wydobywać z ludzi to, co najlepsze''.
    Nasza obecność w murach kaliskiej uczelni nie była dziełem przypadku. Ze Szkołą mamy umowę o współpracy, a wśród władz UTW przyjaciół. Dlatego też zostaliśmy gościnnie przyjęci.
    Najpierw obejrzeliśmy film pokazujący historię uczelni i perspektywy rozwoju. Potem pani prodziekan dr Tatiana Manasterska oprowadzała nas po pięknym, nowoczesnym gmachu uczelni. Na koniec wróciliśmy do auli, gdzie zgromadzili się również słuchacze kaliskiego UTW, i wspólnie wysłuchaliśmy wykładu dra Twardowskiego. Wzbudził on zainteresowanie słuchaczy. Profesor mówił o tym, jak ważna jest motywacja w funkcjonowaniu człowieka. Dotyczy to szczególnie nauczycieli, którzy powinni wyzwolić w uczniu motywację do nauki. Okazuje się, że motywacja ta w szkole spada wraz z wiekiem. Winien jest system oceniania.


Fot. Czesław Drzazga
Przed budynkiem Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu - członkowie UTW Ostrzeszów uczestniczący w wyjeździe wraz z członkami Zarządu UTW w Kaliszu.

    Medycyna jest również dziedziną, w której bardzo ważna jest motywacja. Pacjent musi chcieć wyzdrowieć. Kluczową rolę odgrywa motywacja w psychoterapii. Bez determinacji i wiary w siebie nie może być mowy o terapii. Podobnie ważna jest motywacja w sądownictwie - bada się motywy popełnianych czynów.
    Prof. Twardowski stwierdził, że szczególnie silna jest motywacja łącząca się z zakochaniem. Nazwał to odmiennym stanem świadomości, takim jak po zażyciu silnych narkotyków.
    Notoryczne "dołowanie'' i krytyka nie sprzyjają motywacji. Nie należy wymagać więcej, niż może osoba, z którą łączy nas więź, którą chcemy zmotywować.
    Profesor proponował powściągliwość w krytyce, częstsze okazywanie uznania. Puentą wypowiedzi wykładowcy mogą być słowa: "Jeśli nie powiemy dobrego słowa, nic złego się nie stanie, ale nie stanie się też nic dobrego"
    I jeszcze jedna mądrość: jeśli chcesz kogoś zmotywować, sam musisz być zmotywowany.

B. Ambroży© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®