Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 16/2007 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
Comenius okazją do promocji regionu

    W dniach 13 - 16.03.2007r. odbyła się w Spodniej Idriji (Słowenia) wizyta przygotowawcza do programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół, w której uczestniczyły nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Siedlikowie - Edyta Zygmunt - Jędrzejak i Barbara Szmaj - Szłapik.


    Spotkanie miało na celu opracowanie zawartości merytorycznej i organizacji projektu "Rozwój turystyki regionalnej z uwzględnieniem potrzeb turystyki dziecięcej". Chęć do jego realizacji zgłosiły szkoły z 8 państw: Czech, Grecji, Polski, Słowenii - koordynator, Szwecji, Turcji, Węgier, Włoch.
    Celem projektu jest stworzenie mapy interesujących miejsc w obrębie każdej ze szkół, które będzie można zobaczyć, udając się na wycieczkę rowerową lub pieszą.
    Wybór tych miejsc zostanie dokonany z uwzględnieniem ich szczególnych walorów: naturalnego piękna, tła historycznego, życia kulturalnego, a także sztuki kulinarnej oraz innych ciekawostek godnych uwagi i pokazania. Stworzony zostanie także słownik wyrazów międzynarodowych dotyczących turystyki, a za pomocą urządzeń najnowszej techniki opracowane będą ulotki reklamowe, foldery, pocztówki.
    Podczas realizacji tego projektu zostanie zintegrowanych wiele metod nauczania i uczenia się, co niewątpliwie umożliwi lepsze spojrzenie na turystykę.
    Główne działania zostały tak zaplanowane, aby korelować z realizowanym materiałem na różnych przedmiotach nauczane treści, wzbogacając je jednocześnie, co powinno zmotywować uczniów do nauki. W ten sposób pragniemy naszym dzieciom zaoferować lepszą edukację.
    Praca nad przygotowaniem dokumentu przebiegała bardzo sprawnie, gdyż niektóre ze szkół biorących w nim udział mają już duże doświadczenia na tym polu.
    Wizyta była doskonale przygotowana. Uczestnicy spotkania mieli okazję podziwiać naturalne piękno Słowenii z uwzględnieniem tła historycznego oraz smakować potrawy kulinarne tego regionu.
    Mamy nadzieję, że nasz projekt zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Agencję Narodową w Warszawie i od nowego roku szkolnego 2007/08 rozpoczniemy jego realizację.

B. S.© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®