Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 14/2007 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
VI sesja Rady Miejskiej w Ostrzeszowie:
ROJÓW W STREFIE WAŁBRZYCHA

    29 marca odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Ostrzeszowie. Podjęto osiem uchwał, zgłoszono niemało interpelacji...
    O ile ktoś nie wie, co Ostrzeszów lub Rojów mogą mieć wspólnego z Wałbrzychem - odpowiedź znajdzie wśród podjętych na ostatniej sesji uchwał. Tą wspólną sprawą jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Od momentu podjęcia uchwały w skład wspomnianej strefy wejdzie podstrefa Ostrzeszów - Rojów, mieszcząca się na terenie 7,8 ha w rejonie ulic Kościuszki i Hetmańskiej. W uzasadnieniu czytamy: "W związku z opublikowaniem 9 lutego 2007r. nowych wytycznych w sprawie obejmowania gruntów specjalną strefą ekonomiczną, preferujących tworzenie nowych podstref na gruntach gminnych, proponujemy lokalizację podstrefy na terenach inwestycyjnych położonych w Rojowie. Podstawowym celem utworzenia w Ostrzeszowie - Rojowie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest - Park" sp. z o.o. jest przyśpieszenie rozwoju gospodarczego MiG Ostrzeszów. Obecnie inwestorzy polscy i zagraniczni szukają jak najkorzystniejszych warunków ekonomicznych zachęcających ich do inwestowania. Dlatego dodatkowe ulgi podatkowe pozwalające przedsiębiorcom prowadzącym działalność w SSE na obniżenie podatku dochodowego, powinny przyczynić się do wybudowania nowych zakładów na terenie gminy Ostrzeszów. Ulgi obowiązują do 2017r..." Zobaczymy, na ile spełnią się oczekiwania związane z tą wałbrzyską strefą w Rojowie - z jakim się spotka zainteresowaniem inwestorów i ile nowych miejsc pracy przyniesie? Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.
    Więcej dyskusji wywołał projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli... Radny R. Szymański, mówiąc o premii dla dyrektorów szkół, proponował, aby o wysokości tego dodatku decydował burmistrz, a nie był on zależny (jak zapisano w ustawie) od stopnia zaszeregowania nauczyciela - dyrektora. Zwyciężył jednak zamysł, by w gotowym projekcie już niczego nie zmieniać. Uchwałę przyjęto przy trzech głosach wstrzymujących się.


    Radni powołali również komisję inwentaryzacyjną, co udowadnia, że z gminą nie jest tak źle, bo wciąż posiada majątek, który trzeba zinwentaryzować. Będą to czynić radni: H. Mackanić, A. Obsadny, E. Skrzypek.
    Dużo mówiło się na sesji o bezpieczeństwie. Zastępca komendanta komisarz Marek Kowalski przybliżał sukcesy ostrzeszowskiej policji (spadek przestępczości w powiecie o 32%). O dobrej współpracy z policją mówił z kolei komendant straży miejskiej - Zbigniew Jastrzębski. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że w ubiegłym roku straż miejska nałożyła 120 mandatów i 1180 pouczeń.
    Nie brakowało pytań, sugestii, a także zastrzeżeń do pracy obu mundurowych służb. Niektóre wynikały też z interpelacji. O przeciwdziałanie "rajdom motorowym" apelował H. Kajser. "Las klasztorny, który ma być miejscem rekreacji, staje się śmietniskiem." Tę smutną prawdę przypomniał na sesji R. Szymański, mówiąc o porozrzucanych śmieciach i połamanych drzewach. Problem w tym, jak zachęcić właściciela (Nadleśnictwo Przedborów) do posprzątania czy postawienia kilku ławek. Inna sprawa - czy warto, skoro od lat służby porządkowe nie potrafią znaleźć sposobu na wandali i domorosłych śmieciarzy. Sołtys Szklarki Myślniewskiej - A. Malachiński pytał, kto zreperuje drogę zniszczoną podczas budowy stacji uzdatniania wody. Padło na inwestora - zobaczymy. Z kolei budowa parkingu przy biurze ARiMR, o co interpelował radny Ogórkiewicz, to zadanie WZD, a województwo pieniędzy nie dało. Może nowy prezes tutejszego oddziału Agencji znajdzie argumenty na tę inwestycję?

K. Juszczak© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®