Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 14/2007 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
"Kobiety istnieją po to, aby je kochać, a nie, aby je rozumieć"
- (Oskar Wilde)

    Mimo różnorodności zdań wypowiedzianych na łamach prasy i w telewizji na temat Dnia Kobiet, Zarząd Koła PZERiI w Bukownicy zorganizował 11 marca 2007r. uroczyste spotkanie członków Koła. Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej w Bukownicy.
    Zaszczycili ją swoją obecnością panowie: Jerzy Wiedemann - prezes Powiatowego Zarządu PZERiI oraz Jacek Puchała - dyrektor szkoły. Zebranych powitała przewodnicząca Koła - p. Teresa Jurkiewicz. O święcie kobiet nie zapomniały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bukownicy, które pod kierunkiem p. Marii Warszawskiej uświetniły tę uroczystość przedstawiając fragmenty znanych wszystkim bajek.


    Następnie p. Cz. Grzelak złożył paniom serdeczne życzenia i wspólnie z p. L. Raczyńskim poczęstowali je lampką szampana i obdarowali czekoladami. Do życzeń dla pań dołączył się p. Jerzy Wiedemann.
    Nieodłącznym punktem każdej uroczystości, która odbywa sie w tym gronie, są piękne śpiewy i wspólne rozmowy, co pogłębia więzi łączące członków Koła.


    Organizatorzy uroczystości serdecznie dziękują p. burmistrzowi UMiG w Grabowie za wsparcie finansowe, dzięki któremu można było umilić czas kobietom zasługującym na więcej takich dni w roku.
    Zarząd Koła składa również podziękowania dyr. Szkoły Podstawowej w Bukownicy za udostępnianie pomieszczeń szkoły.

Zarząd Koła© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®