Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 13/2007 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
Razem przeciwko uzależnieniom

    Wśród uczniów ostrzeszowskich gimnazjów i szkół średnich powszechne jest spożywanie alkoholu. Każdy chętny bez większych problemów może też kupić narkotyki. Te informacje muszą niepokoić, zwłaszcza że nie są jedynie domysłami, ale danymi uzyskanymi w wyniku oficjalnych ankiet. Zaprezentowano je 15 marca w Ostrzeszowie, podczas pierwszego powiatowego spotkania przewodniczących i członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.


    Inicjatorem i organizatorem spotkania był pełnomocnik burmistrza Ostrzeszowa ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zygmunt Kuśnierczyk. Wspomniane na wstępie ankiety to dzieło Ewy Idczak i Rafała Janickiego, pedagogów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół nr 1. Wraz z Z. Kuśnierczykiem i przedstawicielką Komendy Powiatowej Policji Ewą Jakubowską brali oni wcześniej udział w szkoleniu, podczas którego poznawali metody zapobiegania narkomanii w społecznościach lokalnych. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zadanie stworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Przed przystąpieniem do prac postanowiono opracować rzetelną diagnozę środowiska, dla którego program będzie opracowany. Anonimowymi ankietami objęto 234 uczniów i 221 uczennic w wieku 16-18 lat oraz 120 uczniów i 127 uczennic w wieku 13-15 lat.
    -Z ankiet wynika, że większość z respondentów nie ma w swoim otoczeniu osób zażywających narkotyki, mimo to połowa badanych uważa, że łatwo jest dostać narkotyki - mówi E. Idczak. - Wśród tych najłatwiej dostępnych przodują marihuana i leki uspokajające oraz amfetamina i heroina. W obu kategoriach wiekowych dyskoteka została wyróżniona jako miejsce, w którym najłatwiej kupić narkotyki. Za nią plasują się: mieszkanie dealera i pub oraz szkoła dla 16-18-latków i Internet dla gimnazjalistów. Alkohol, papierosy, marihuana i leki uspokajające są najpopularniejszymi środkami psychoaktywnymi, z którymi respondenci mieli kontakt w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
    Na przestrzeni 30 dni poprzedzających udział w ankiecie 202 uczniów szkół ponadgimnazjalnych piło alkohol, 91 paliło papierosy, a 18 zażywało leki uspokajające. Ponadto 16 przyznało się do brania marihuany, a 5 amfetaminy. Wśród gimnazjalistów wskaźniki te są następujące: alkohol - 41 uczniów, papierosy - 18 uczniów, marihuana i leki uspokajające - po 6 uczniów. Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy to dużo, czy mało. Każdy kolejny przypadek to po prostu o jeden za dużo.
    Spotkanie, podczas którego ogłoszono wyniki ankiet, służyło przede wszystkim zintegrowaniu środowiska ludzi zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką, a także leczeniem uzależnień oraz pomocą rodzinom dotkniętym tego rodzaju problemem. Stąd też, obok przedstawicieli gminnych komisji zaproszono m.in. funkcjonariuszy policji, kuratorów sądowych oraz terapeutę z Poradni Leczenia Uzależnień. Podczas dyskusji jej uczestnicy omawiali zakres i rodzaj podejmowanych przez siebie działań. Chodziło o to, aby lepiej się poznać i przy okazji wymienić doświadczeniami. Na konkrety, czyli wypracowywanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw przyjdzie czas. Następne spotkania odbywać się mają na terenie różnych gmin.

Ł. Śmiatacz© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®