Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 12/2007 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
"Szła dzieweczka..." czyli Dzień Kobiet w Szklarce Myślniewskiej


    Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Szklarce Myślniewskiej urządziły sobie w sali Domu Strażaka miłe spotkanie przy kawie, muzyce i śpiewie. Muzykę i śpiew, i to taki, że aż budynek drżał w posadach, zapewniły "Ciotki Sołtysa" z Rogaszyc. Jednak z racji Wielkiego Postu adresatkom tych melodyjnych i chwytających za serce utworów pozostawało jedynie dyskretnie przytupywać pod stołami.


    Nadmienić należy, że przewodniczącą Koła jest p. M. Kozłowska, obecna radna. W swym sprawozdaniu podkreśliła owocną współpracę z miejscową OSP, której wieloletnim prezesem jest W. Pawlak, oraz z radą sołecką kierowaną przez nowego "starego" sołtysa A. Malachińskiego.

Ryszard Pala© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®