Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 11/2007 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
Wybory sołtysa Grabowa Pustkowia: Czesław Iwański po raz trzeci

    Większość sołectw w powiecie ostrzeszowskim ma już nowych gospodarzy. Z reguły społeczeństwo dawało mandat zaufania dotychczasowym sołtysom. W taki sposób wybory zakończyły się m.in. w Grabowie Pustkowiu.


    Na zebranie zorganizowane 1 marca w grabowskim Domu Strażaka przybyło ponad 30 osób. Mimo pewnych oporów funkcję przewodniczącej obrad przyjęła Barbara Wietecka, którą swoimi wskazówkami wspierał burmistrz Edmund Geppert. Na pierwszym planie sprawozdania z zakończonej kadencji sołtys Czesław Iwański umieścił remonty i inwestycje: przebudowę drogi łączącej trasy Grabów - Kaliszkowice i Grabów - Mikstat oraz odtworzenie nawierzchni na drodze Grabów - Kaliszkowice Kaliskie. Na liście zasług rady sołeckiej jest też wykonanie drewnianego krzyża, który w 2004 r. stanął na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 4 i wojewódzkiej nr 447. Za jedno z najważniejszych wydarzeń uznano ponadto przeprowadzenie przez teren sołectwa sieci gazowej.


    Po zamknięciu starej, przyszła pora na otwarcie nowej kadencji. W skład komisji ds. wyboru sołtysa i rady sołeckiej weszli: Anna Cal, Jacek Stempniewicz i Paweł Śmiatacz. Cz. Iwański nie doczekał się konkurencji. Po tym, jak zgłoszono jego kandydaturę, zapadła głucha cisza i już wtedy było niemal pewne, że zmiany na stanowisku sołtysa nie będzie. Znalazło to potwierdzenie w głosowaniu. Wszyscy uczestnicy zebrania byli za tym, aby Cz. Iwański pozostał gospodarzem wsi. To już jego trzecia kadencja. Nieco więcej niewiadomych towarzyszyło wyborom rady sołeckiej. O sześć miejsc ubiegało się bowiem siedmiu kandydatów i w związku z tym ktoś musiał odpaść. Tym kimś okazał się Mirosław Piątek. Większą liczbę głosów, a tym samym nominację do rady sołeckiej otrzymali natomiast: Stefan Cywiński, Teresa Biel, Wojciech Wietecki, Andrzej Biel, Tadeusz Cal i Stanisław Biel.


    Wyborom towarzyszyła dyskusja na najważniejsze dla wsi tematy. Najczęściej pojawiające się w wypowiedziach kwestie to: stan dróg, chodników i przydrożnych rowów, oświetlenie uliczne i gazyfikacja. Nie ma więc wątpliwości, że nowa rada sołecka będzie miała pełne ręce roboty.

Ł. Śmiatacz© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®