Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 10/2007 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
ZACHWYCIĆ SIĘ SERBEŃSKIM

    Rok 2007 proklamowany został przez Radę Miejską w Ostrzeszowie ROKIEM ANTONIEGO SERBEŃSKIEGO. Z tej okazji zaplanowano wiele przedsięwzięć, wystaw, wydawnictw, które mają przypomnieć, a młodym ostrzeszowianom przybliżyć postać jednego z najzacniejszych obywateli miasta.


Podziękowania dla bratanka mistrza - Bolesława Serbeńskiego

    Wydarzeniem mającym ukazać mistrza i jego różnorodną twórczość jest wystawa zatytułowana "Antoniemu Serbeńskiemu w 50. rocznicę śmierci".
    W niedzielę, 4 marca, czyli dokładnie w przeddzień rocznicy śmierci artysty, odbył się w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie wernisaż inaugurujący wystawę. Licznie przybyłym na tę okoliczność gościom przedstawionych zostało 56 prac - obrazów olejnych, akwareli, drzeworytów... Znacząca część to dzieła będące własnością ostrzeszowskiego muzeum, ale są też prace pochodzące ze zbiorów muzealnych Ostrowa, Kalisza, Kępna, jak również z kolekcji prywatnych. Osobom i instytucjom, które udostępniły na wystawę obrazy mistrza, podziękowała kierownik Muzeum Regionalnego - Mirosława Rzepecka. Pierwszy takie podziękowania, wraz z reprodukcją autoportretu Antoniego Serbeńskiego, otrzymał gość honorowy imprezy - Bolesław Serbeński, bratanek mistrza, który zawitał w rodzinne strony stryja z żoną Krystyną. Na wystawę przybył także senator Marek Waszkiewicz, zaś miejscowych samorządowców reprezentowali m.in. burmistrz S. Wabnic, starosta L. Janicki i przewodniczący Rady Powiatu - A. Mickiewicz. Pośród przybyłych do ratusza ostrzeszowian byli i tacy, którzy znali i wciąż pamiętają smukłą postać mistrza Antoniego, jak choćby Józef Cieplik, organizator wystaw artysty w Słupsku. Motyw wspomnień był zresztą wszechobecny, bowiem w malowanych przez Serbeńskiego pejzażach można powracać do dawnych, urokliwych zakątków miasta, miejsc, których często już nie odnajdziemy. Poznamy za to na pewno Kazimierzowską Basztę, pod której urokiem mistrz pozostawał, przetwarzając ją na wiele artystycznych sposobów. Gros prac stanowią drzeworyty pokazujące okoliczne kościoły i inne fragmenty miasta. Są też portrety i kilka autoportretów mistrza. Blisko połowa przedstawianych dzieł, to obrazy, które w Ostrzeszowie można zobaczyć po raz pierwszy. Szczególną uwagę zwiedzających wystawę przykuwał obraz "Boże Narodzenie w oflagu". Powstały na prywatne zamówienie robi wrażenie tak swoją wymową, jak i wielkością. Muzeum wzbogaciło się o widokówkę, którą Serbeński wysłał osobie zamawiającej ten obraz, informując, że można już go obejrzeć. Niejako zwieńczeniem wystawy jest równie słusznych rozmiarów obraz olejny, pokazujący artystę w jego pracowni. Tuż obok, w kącie sali bezpośrednie nawiązanie do rocznicy śmierci mistrza - zdjęcia z pogrzebu i klepsydra informująca o tej smutnej okoliczności: "We wtorek, 5 marca 1957 roku o godz. 4.00 zmarł w szpitalu w Ostrowie zasłużony i powszechnie ceniony śp. Antoni Serbeński - profesor, artysta-plastyk..."


    Po wernisażu część uczestników udała się na cmentarz złożyć kwiaty na grobie malarza.
    Wystawa, choć prezentuje tylko ułamek twórczości najwybitniejszego ostrzeszowskiego artysty, stanowi ważną i - sądzę - udaną próbę pełniejszego odczytania dzieł Serbeńskiego. Wczytujmy się w te obrazy, zachwycajmy nimi, próbując czerpać z nich miłość do miejsc bliskich jemu i nam, mieszkańcom tej samej Ziemi Ostrzeszowskiej.

K. Juszczak© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®