Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 8/2007 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
Wybory sołtysa w Rogaszycach: Wygrał "człowiek do wszystkiego"

    W całym powiecie ostrzeszowskim trwa kampania związana z wyborami do rad sołeckich. 11 lutego rozstrzygnięcie w tej sprawie zapadło w Rogaszycach.
    W zebraniu odbywającym się w sali Wiejskiego Domu Kultury uczestniczyło 61 mieszkańców tej miejscowości oraz goście: wicestarosta Zofia Witkowska, wiceburmistrz Mariusz Witek, sekretarz UMiG Włodzimierz Piekarczyk. Na wstępie zebrani wysłuchali sprawozdania ustępującego sołtysa Zygmunta Góreckiego (stanowisko to objął dwa lata temu po zmarłym Krzysztofie Olesiu) z działalności w okresie od 31 grudnia 2005 do 1 stycznia 2007. Na liście największych przedsięwzięć realizowanych przez Radę Sołecką umieszczono: festyn z okazji Dnia Dziecka, dożynki wiejskie oraz dalszą modernizację budynku Wiejskiego Domu Kultury. Sołtys i jego współpracownicy angażowali się ponadto w działania na rzecz budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Osiedlem I i Osiedlem II, współpracę z władzami miasta w celu pozyskiwania środków finansowych na inwestycje prowadzone na terenie wsi, a także wspomaganie miejscowych organizacji społecznych, klubu sportowego i zespołu "Ciotki Sołtysa". Były też informacje o inwestycjach i remontach realizowanych ze środków budżetu gminy oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także rozliczenia finansowe i podziękowania dla osób i podmiotów współpracujących z Radą Sołecką.
    Podsumowania zwykle poprzedzają podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości. Tak stało się i tym razem. W skład komisji skrutacyjnej weszli: Irena Kosmala, Grzegorz Kaczmarek i Tomasz Kostecki. To oni liczyli głosy i przedstawiali wyniki. Niespodzianki nie było. Listę kandydatów na sołtysa stanowił tylko jeden człowiek - zgłoszony przez H. Mackanića Z. Górecki.


    -Jest to osoba, która dotychczas naprawdę sprawdziła się na tym stanowisku. Jest człowiekiem do wszystkiego - przekonywał zgłaszający.
    Za dotychczasowym sołtysem opowiedziało się aż 59 głosujących. Podobne poparcie uzyskiwali pozostali kandydaci do Rady Sołeckiej: Jan Bury i Edward Idzikowski (po 55 głosów), Piotr Więcek (58 głosów), H. Mackanić (59 głosów) oraz Łukasz Krzyżostaniak i Jerzy Susarski (po 60 głosów).
    Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy nie byli jedynie obserwatorami wydarzeń, ale też ich aktywnymi uczestnikami. W pewnym sensie zmusili ich do tego mieszkańcy Rogaszyc, zadając szereg, często niewygodnych, pytań. Wywołany do odpowiedzi przez jednego z najaktywniejszych dyskutantów Henryka Krysia wiceburmistrz Witek tłumaczył zasady zmian wprowadzonych do cennika opłat za wodę, zapewniając, że nie dotkną one indywidualnych gospodarstw domowych. Na wiele niedociągnięć i błędów w inwestycjach, zwłaszcza drogowych, zrealizowanych w ostatnim czasie w Rogaszycach, zwracał z kolei uwagę J. Susarski. Ponadto, jego zdaniem, gmina Ostrzeszów pozyskała znacznie mniejsze, w porównaniu np. z Kępnem, środki z funduszy europejskich.


    - Nie czuję się ubogim krewnym w stosunku do gminy Kępno - odparł M. Witek.
    Tłumaczył, że naprawdę duże pieniądze trafiają do dużych miast, realizujących duże inwestycje. Inna kwestia, o której mówił J. Susarski, to brak planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych sołectw.
    - Nie wykonam inwestycji budowlanej we wsi, która nie ma planu - stwierdził.
    Jak dotąd wybory do rad sołeckich odbyły się w siedmiu sołectwach gminy Ostrzeszów. Zmiana na stanowisku sołtysa zaszła tylko w Bledzianowie, gdzie o poparcie ubiegało się czterech kandydatów, a w ostatecznym głosowaniu Andrzej Bodył pokonał Jerzego Guhna. Po zakończeniu okresu wyborczego, opublikujemy składy wszystkich rad sołeckich z terenu powiatu ostrzeszowskiego.

Ł. Śmiatacz© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®