Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 8/2007 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
"POLLENA" U PROGU PRYWATYZACJI?

    Ostrzeszowską "Pollenę" znowu czekają ważne decyzje. W piątek, 16 lutego rozpoczęły się rozmowy między przedstawicielami firmy "Profi" a reprezentacją związków zawodowych działających na terenie zakładu. Rozmowy mają na celu uzgodnić tzw. pakiet socjalny, jaki potencjalny inwestor powinien zapewnić pracownikom "Polleny". Rozpoczęcie rozmów oznacza, że wcześniej wojewoda wielkopolski Tadeusz Dziuba zaakceptował ofertę prywatyzacyjną przedstawioną przez "Profi". Nie znamy jej wysokości, ale należy się spodziewać, że jest ona wyższa niż oferty przedstawiane w poprzednich podejściach prywatyzacyjnych. Tak się składa, że już od kilku lat podejmowane są próby prywatyzacji "Polleny", lecz dotąd żadna z nich nie została sfinalizowana. Może tym razem prywatyzacja stanie się faktem, oby ku zadowoleniu wszystkich zainteresowanych.


    "Pollena" przeżywa gorące dni. Toczące się w zakładzie ważne rozmowy, niejako zostały poprzedzone niepokojami, którym dawały wyraz pisma zamieszczane w ostatnich numerach "CzO". Aby spróbować odpowiedzieć na poruszone w tych pismach problemy. poprosiliśmy o rozmowę zarządcę "Polleny" Macieja Dehmela, jak również Dorotę Nowak, do niedawna zastępcę przewodniczącego działających w zakładzie związków zawodowych, a od kilku dni przewodniczącą TKZ NSZZ Solidarność przy O.Z.Ch.G. "Pollena". Nie o wszystkich sprawach chciano mówić, nie na wszystkie pytania padła odpowiedź, co tłumaczono dobrem rozpoczętych właśnie rozmów inwestora ze związkowcami. Rozmówcy podjęli jednak parę tematów istotnych dla pracowników "Polleny", a zarazem interesujących mieszkańców miasta.

K.J.© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®