Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 6/2007 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
Mikstacka opiekunka kobiet

    Miasto Mikstat jest powszechnie znane jako miejsce kultu św. Rocha. Jednak kilka wieków wcześniej mieszczanie mikstaccy obrali sobie św. Agatę za patronkę chroniącą miasto od pożarów. Ten starodawny kult przetrwał do czasów współczesnych, a jego widzialnym znakiem jest tradycyjny odpust obchodzony 5 lutego.


    Św. Agata przyszła na świat w Katanii na Sycylii ok. 235 r. Jej imię wywodzi się z greckiego słowa Agathos - czyli dobry, dobrze urodzony, szlachetny. Po przyjęciu chrześcijaństwa złożyła ślub czystości, postanawiając żyć w dziewictwie. Ponieważ odznaczała się niezwykłą urodą, zwróciła uwagę rzymskiego Namiestnika Sycylii Kwincjana. Gdy odrzuciła jego "ofertę matrymonialną", kazał ją uwięzić. Z jego rozkazu oddano Agatę do domu rozpusty, gdzie z pomocą Bożą ustrzegła swojej niewinności. Następnie poddano ją torturom, rozszarpując i obcinając piersi. Po tym rzucono Agatę na rozpalone węgle i tam poniosła 5 lutego 251 r. męczeńską śmierć. Chrześcijanie otoczyli jej grób wielką czcią. Gdy po upływie roku doszło do erupcji wulkanu Etna i miastu zagrażała rozżarzona lawa, wówczas na ulice wyszła procesja niosąca wydobyty z jej grobu welon. Miało to sprawić zatrzymanie lawy pod murami miasta. Od tego czasu w dniu swojej patronki mieszkańcy Katanii obwożą na rydwanie relikwiarz w uroczystej procesji po mieście.
    Św. Agata jest patronką Sycylii, miasta Katanii, a w Polsce miasta Sejny. Już od średniowiecza uważana była za patronkę chroniącą od wybuchów wulkanicznych, burzy, pożaru, zwłaszcza wywołanego uderzeniem pioruna. Uznana została też za orędowniczkę w chorobach piersi i opiekunkę karmiących matek.


    W dzień św. Agaty w niektórych rejonach poświęca się pieczywo i sól, które mają chronić ludność od pożarów. Poświęcone kawałki chleba wrzucano do ognia, by wiatr odwrócił pożar w kierunku przeciwnym. W kulturze ludowej dzień św. Agaty uważany był też za pierwszą zapowiedź nadchodzącej wiosny. Wierzono, że w tym dniu jaskółki, które zimują w bagnach i błotach, opuszczają swoje zimowe kryjówki, a jeśli dodatkowo świeci słońce, jest to oznaka rychłego końca zimy. Stąd też pochodzą znane przysłowia ludowe: "Chleb (sól) świętej Agaty od ognia strzeże chaty", "Święta Agata wyrzuca jaskółkę z błota", "Gdzie święta Jagata, bezpieczna tam chata".
    Mikstat w dawnych wiekach dotykały katastrofalne w skutkach pożary. Najtragiczniejsze miały miejsce w 1391r. i 1478r. Po tych pożarach miasto odbudowywano w innych miejscach. Można wnosić, że po pożarze w 1478r. mieszczanie oddali swoje miasto w opiekę św. Agaty. Potwierdza to zapis w aktach wizytacji z 1691r. mówiący, że wśród pięciu ołtarzy w mikstackiej farze jeden poświęcony był św. Agacie. Do dziś przetrwała również polichromowana, barokowa płaskorzeźba przedstawiająca Świętą. Dziś, gdy św. Agatę w dziele ochrony miasta przed pożarem wspierają skutecznie mikstaccy strażacy, otwiera się nowy obszar jej kultu. Za swoją patronkę obrały ją stowarzyszenia kobiet po mastektomii. Kluby takie przyjęły nazwę Amazonki, od mitologicznego plemienia kobiet walczących, które obcinały sobie jedną pierś, by nie przeszkadzała im we władaniu włócznią i łukiem. Współczesne kobiety dotknięte chorobą nowotworową piersi to także kobiety walczące. Walczą one o jakość życia w trakcie i po leczeniu dla siebie i tych, które zmagają się z chorobą i jej następstwami. I w dniu odpustu św. Agaty mogą spotkać się i modlić u jej stóp w mikstackiej farze.

(na podst.: www.dkawalko.wszia.edu.pl)
HEZMIK© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®